English (United Kingdom)
Home Korisnici
Ispis PDF

Korisnici

Naši korisnici (abecednim redoslijedom)

 •     Agencija za lijekove i medicinske proizvode
 •     Agrokor d.d.
 •     Allianz Zagreb d.d.
 •     Alstom Hrvatska d.o.o.
 •     Apis IT d.o.o.
 •     Atlantic Grupa d.d.
 •     Auto Hrvatska d.d.
 •     AWT International d.o.o.
 •     Banco Popolare Croatia d.d.
 •     BH Telecom d.d. Sarajevo
 •     Brodosplit d.d.
 •     CAIB Invest d.o.o.
 •     Cemex Hrvatska d.d.
 •     Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
 •     Comprom plus d.o.o.   
 •     Crnogorski Telekom a.d.
 •     Croatia osiguranje d.d.
 •     Crosco d.o.o. Integrirani naftni servisi
 •     Dalekovod d.d.
 •     DHL International d.o.o. Hrvatska
 •     Dinova-Diona d.o.o.
 •     Dukat d.d.
 •     Erste & Steiermärkische Bank d.d.
 •     Euroherc osiguranje d.d.
 •     FIMA Vrijednosnice d.o.o.
 •     Financijska agencija
 •     Gavrilović d.o.o.
 •     Generali osiguranje d.d.
 •     Getro d.d.
 •     Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika
 •     Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
 •     Gradska skupština Grada Zagreba
 •     Grad Zagreb
 •     Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 •     Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 •     Hrvatska elektroprivreda d.d.
 •     Hrvatska lutrija d.o.o.
 •     Hrvatska narodna banka
 •     Hrvatska poštanska banka d.d.
 •     Hrvatska radiotelevizija
 •     Hrvatske autoceste d.o.o.
 •     Hrvatske vode
 •     Hrvatski državni arhiv
 •     Hrvatski olimpijski odbor
 •     Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.
 •     Hrvatski Telekom d.d.
 •     Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 •     Hrvatski zavod za norme
 •     Hrvatski zavod za zapošljavanje
 •     HT d.d. Mostar
 •     Hypo Group Alpe Adria
 •     HŽ – Hrvatske željeznice holding d.o.o.
 •     HŽ – Putnički prijevoz d.o.o.
 •     INA – Industrija nafte d.d.
 •     INKER d.d. Zaprešić
 •     Intinova d.o.o.
 •     Jadransko osiguranje d.d.
 •     Kamgrad d.o.o.
 •     Karlovačka banka d.d.
 •     Kempinski Hotel Adriatic Istria Croatia
 •     Klinički bolnički centar Rijeka
 •     Konzum d.d.
 •     KPMG Croatia d.o.o.
 •     Kreditna banka Zagreb d.d.
 •     Kuehne + Nagel d.o.o.
 •     Kutjevo d.d.
 •     Ledo d.o.o. Čitluk
 •     Luka Ploče d.d.
 •     Magma d.d.
 •     Makedonski Telekom AD – Skopje
 •     Maraska d.d.
 •     Maziva Zagreb d.o.o.
 •     MBU d.o.o.
 •     Mercator-H d.o.o.
 •     METRO Cash&Carry
 •     Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Carinska uprava
 •     Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske
 •     Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 •     Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
 •     Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
 •     Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 •     Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 •     Nexe grupa d.d.
 •     NLB Banka d.d., Tuzla
 •     Novi list d.d.
 •     Odašiljači i veze d.o.o.
 •     Optima Telekom d.d.
 •     Osiguranje Helios d.d.
 •     OTP banka d.d.
 •     Overseas Trade Co.Ltd. d.o.o.
 •     Pastor grupa d.d.
 •     PBZ Card d.o.o.
 •     Philip Morris Zagreb d.o.o.
 •     PIK Vrbovec – Mesna industrija d.d.
 •     Plava laguna d.d.
 •     Podravska banka d.d.
 •     Podzemno skladište plina Okoli
 •     Prirodni plin d.o.o.
 •     Privredna banka Zagreb d.d.
 •     Proplin d.o.o.
 •     Prva stambena štedionica d.d.
 •     Rafinerija nafte Rijeka
 •     Raiffeisenbank Austria d.d.
 •     Raiffeisen Consulting d.o.o.
 •     Raiffeisen stambena štedionica d.d.
 •     Schenker d.o.o.
 •     Siemens d.d.
 •     Slatinska banka d.d.
 •     Société Générale – Splitska banka d.d.
 •     Središnja depozitarna agencija d.d.
 •     Središnji državni ured za upravu
 •     STSI – Integrirani tehnički servisi d.o.o.
 •     Sveučilišni računski centar – Srce
 •     Sveučilište u Splitu
 •     Tisak d.d.
 •     Tubla tekstil d.o.o.
 •     UniCredit Bank d.d.
 •     Unilever Croatia d.o.o.
 •     Uniqa osiguranje d.d.
 •     Ustavni sud Bosne i Hercegovine
 •     Vaba d.d. banka Varaždin
 •     Victoria Group A.D.
 •     Vodatel d.o.o.
 •     Vodoprivreda Zagreb d.d.
 •     Volksbank d.d.
 •     Volvo d.o.o.
 •     Ytres d.o.o.
 •     Zagrebačka banka d.d.
 •     Zagrebgradnja d.o.o.
 •     Zračna luka Osijek

          METRO Cash&Carry

 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test