English (United Kingdom)
Home Rješenja i usluge Po industriji Financijske institucije ComDebts – Upravljanje naplatom potraživanja
Ispis PDF

ComDebts – Upravljanje naplatom potraživanja

Naplata potraživanja je često mukotrpan i nelagodan posao, koji je dodatno otežan situacijama u kojima ga treba obaviti prema nestrukturiranim ili nepotpunim podacima. COMBIS je razvio aplikaciju ComDebts – Upravljanje naplatom potraživanja, kako bi financijskim institucijama i tvrtkama koje svoje usluge naplaćuju na osnovi evidentirane potrošnje ili obročne otplate, omogućio da naplatu potraživanja provode sustavno, precizno i efikasno, ubrzanjem obrade predmeta i smanjenjem troškova obrade.

Osim toga, prisutna je povećana količina posla i sve veća brojnost predmeta u naplati potraživanja, uz često ograničene resurse i potrebu za prilagođavanjem organizacije rada. ComDebts omogućava odgovor na novu situaciju – bolje rezultate uz manje rada, veću konzistentnost u kontaktiranju klijenata, poboljšanje komunikacije i raspodjelu posla među svim sudionicima u procesu naplate.

ComDebts rješenje povećava kapacitet i sposobnost naplate potraživanja inteligentnom automatizacijom procesa naplate kroz sve faze i u svim organizacijskim dijelovima koji sudjeluju u procesu naplate. Jednostavnost korištenja aplikacije, preglednost podataka i kontrola kontakata pospješit će otklanjanje nesporazuma s klijentima i omogućiti usmjeravanje ka pravovremenom postupanju prema prikladnim strategijama.

ComDebts je "workflow" aplikacija u kojoj je svako potraživanje predstavljeno predmetom koji sadržava sve bitne parametre dugovanja i može biti u različitim statusima obrade. Odgovarajući organizacijski segment ima nadležnost nad predmetom te je, ovisno o statusu predmeta, nad njim moguće obavljati različite operacije. Uz svaki predmet bilježi se povijest postupanja, a sama evidencija kontakata vodi se na razini klijenta (dužnika po određenom predmetu).

ComDebts rješenje omogućuje:

  • Povećanje efikasnosti strategija postupanja za 20%. Strategije postupanja prilagođavaju se s obzirom na segmentaciju rane i kasne faze naplate.
  • Poboljšanje naplate u ranoj fazi za 40%. Usmjeravanje operatera pravovremenom postupanju prema najznačajnijim klijentima što ranije u ciklusu dugovanja.
  • Povećanje produktivnosti naplate za 30%. Povećana produktivnost rada uslijed bolje automatizacije, prilagođenog procesa rada i olakšanog ostvarivanja kontakata.

ComDebts rješenje donosi 'know-how' organizacije procesa naplate. ComDebts omogućuje operaterima naplate ranije kontaktiranje klijenata telefonom, upozoravanje na nadolazeće obaveze i podsjećanje na propuštene otplate te otklanjanje dobrog dijela dugovanja i dodatnih troškova već na samom početku postupka naplate potraživanja.

ComDebts rješenje osigurava:

Kreiranje korisničkih uloga i 'skill' grupa (grupe zaposlenika s različitim specijalizacijama) – Operater prema svojoj ulozi dobiva određena ovlaštenja, dodijeljen je nekoj od 'skill' grupa što organizaciji omogućuje organiziranje posla – postupanje po nekome od redova predmeta. Ovisno o redu, operateru se otvaraju odgovarajući ekrani s informacijama tijekom poziva.

Strategije postupanja – Svrstavanje predmeta u redove i određivanje prioriteta za postupanje temeljeno je na segmentaciji klijenata. Definiranje strategija putem parametara omogućuje prilagođavanje poslovnoj logici korisnika i upravljanje automatizacijom procesa obrade.

Upravljanje redovima – Strategije postupanja definiraju automatsko razvrstavanje predmeta u više redova. Po nekima sustav automatski postupa, dok drugi služe za organiziranje procesa naplate i vođenje operatera u radu. Na taj način postiže se velika produktivnost operatera te povećava količina obrađenih predmeta.

Praćenje obročnih otplata i ispunjenja obećanja – ComDebts omogućuje evidentiranje dogovora s klijentom o obročnoj otplati dugovanja i planu otplate te automatski prati ispunjenje obećanja u narednom periodu. Podržana je opcija reprogramiranja duga.

Ispis dokumenata i izvješća – Podrška generiranju dopisa klijentima i ostalim instancama u procesu. Uz skup standardnih izvješća za vođenje poslova naplate, postoji i mogućnost izdvajanja izvješća u standardne formate (XLS, PDF) radi daljnje obrade ili prezentacije. Izvješća o uspješnosti naplate mogu se generirati prema raznim kriterijima.

Distribuiranu organizaciju posla – Pored centralnog rada operatera u centru naplate potraživanja, kao operateri se, u preostalom dijelu vremena, mogu angažirati i ostali djelatnici iz poslovne mreže. Mrežna povezanost i IP telefonija svima omogućuju rad s klijentima kao da su u kontakt centru.

Sporna potraživanja – Nakon kontaktiranja u ranoj ili postupanja u kasnoj fazi naplate, ComDebts omogućuje prenošenje preostalih spornih dugovanja bilo u proces utuženja ili na eksterne agencije.

Automatizaciju pozivanja – Prema potrebi, ComDebts se može integrirati s IPCC (Internet Protocol Contact Center) rješenjem poput ComContacta ili sličnim rješenjem drugih dobavljača, kako bi se omogućilo da sustav automatski inicira pozivanje klijenata uz naredni predmet u redu koji se obrađuje. Time se osvaruje još veći stupanj efikasnosti korištenja. Informaciju o uspješnosti ostvarenja kontakta sustav automatski bilježi.


Reference (abecednim redoslijedom)    

  • OTP banka d.d.
  • Raiffeisenbank Austria d.d.
  • Zagrebačka banka d.d.

 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test