English (United Kingdom)
Home Rješenja i usluge Po industriji Financijske institucije ComDigitalBank - Upravljanje i zaštita povjerljivih poslovnih sadržaja
Ispis PDF

ComDigitalBank - Rješenje za upravljanje i zaštitu povjerljivih poslovnih sadržaja

Dinamična poslovna okruženja zahtijevaju integraciju poslovnih procesa i informacija sa svim ostalim aplikacijama sustava, visok stupanj prilagodbe te usklađenost sa standardima i zakonskom regulativom. Rješenje ComDigitalBank temelji se na Oracle Enterprise Content Management (ECM) tehnologiji, a namijenjeno je upravo bankama. Naime, ovaj sustav “razumije” cjelokupan životni ciklus poslovnih sadržaja, primjenjuje odgovarajući stupanj kontrole i zaštite, te nudi dodatnu podršku korisnicima u svakoj fazi.

ComDigitalBank je integrirani paket proizvoda i zbir funkcionalnosti kao što su upravljanje, objavljivanje, automatizacija i zaštita poslovnih sadržaja. Sustav značajno pridonosi poboljšanju svakodnevnog poslovanja jer omogućava brže zaprimanje i obradu zahtjeva, jednostavnije praćenje i kontrolu putem automatskog tijeka dokumenata, te kvalitetnije, brže i pouzdanije izvršavanje poslovnih procesa.

ComDigitalBank rješenje osigurava praćenje dokumenata od njihova nastanka odnosno zaprimanja, preko kretanja kroz odjele, pa do konačnog rješavanja i arhiviranja, a u svakom je trenutku moguć i uvid u podatke o onim dokumentima koji su na obradi ili koji su već obrađeni, kao i uvid u rad i stupanj opterećenja odjela, rukovoditelja i referenata.


ComDigitalBank rješenje omogućuje:

 • Povezivanje kreditnih zahtjeva i popratne dokumentacije iz određene vrste kredita (npr. stambenog) u jedinstveni spis povezan s klijentom.
 • Logičko povezivanje dokumenata koji nastaju pri obradi kreditnog zahtjeva (zahtjev za kredit, kopije osobnih dokumenata, obrada kreditnog zahtjeva i slično), uz mogućnost dodatnog povezivanja s ostalim podacima o klijentu koji se nalaze u 'core' sustavu banke.
 • Povezivanje fotografija nekretnina koje predstavljaju osiguranje kredita uz kreditni zahtjev, te naknadni pregled i pretragu fotografija vezanih uz kreditni zahtjev.
 • Distribuciju informacija o stanju obrade nekog kreditnog zahtjeva putem web-a.
 • Skeniranje i indeksiranje dokumenata platnog prometa (nalozi za plaćanje) za građane i pravne osobe na šalterima banke, kontrolu naloga za plaćanje, te automatsko prosljeđivanje u 'core' sustav banke na plaćanje.
 • Obuhvat ulaznih računa od dobavljača, skeniranje i indeksiranje te automatsko protokoliranje dokumentacije na odobravanje te kasnije na knjiženje.
 • Podršku za poslovne procese vezane uz zahtjeve za godišnji odmor, bolovanje, naloge za službeni put itd. 
 • Administriranje odluka Uprave banke.
 • Grupiranje ostalih dokumenata različitih tipova koji nastaju u poslovanju kroz formu spisa koji time sačinjavaju jedan predmet.
 • Podešavanje zakonskih rokova čuvanja po tipu dokumenata s automatiziranim uklanjanjem zastarjelog sadržaja.
 • Zaštitu informacija i dokumenata od visoke važnosti od neželjenog pregleda i umnožavanja.


Prednosti ComDigitalBank rješenja:

 • Značajno reduciranje ručnog rada putem automatizacije prikupljanja dokumenata i informacija.
 • Skraćivanje ciklusa izrade svih potrebnih dokumenata.
 • Efikasno upravljanje poslovnim procesima.
 • Integracija sustava za upravljanje dokumentima u postojeći 'core' sustav banke te mogućnost prilagodbe sustava specifičnim potrebama korisnika. 
 • Visoki stupanj prilagodbe postojećoj infrastrukturi i poslovnim potrebama.
 • Mogućnost implementacije po mjeri svakog pojedinačnog korisnika (koristeći poslovnu praksu i razumijevanje poslovnih procesa, specifične pravne regulative i propisa).
 • Najnaprednija rješenja i tehnologije omogućuju usklađenost s aktualnim zakonodavstvom i standardima (domaćim i globalnim).
 • Servisno orijentirana arhitektura (SOA).
 • Sljedivost dokumenata.
 • Olakšan postupak revizije i izrade izvješća.
 • Brži pristup dokumentima i podacima.
 • Dokument iz sustava priznaje se kao istovjetan originalu.

ComDigitalBank rješenje se temelji na objedinjenoj platformi Oracle Universal Content Managementa, koja jamči da će sve ECM aplikacije biti moguće implementirati na istoj platformi te da će specifične mogućnosti upravljanja sadržajem biti međusobno zamjenjive, proširive i komplementarne. Osim toga, sustav se integrira i funkcionira kao sastavni dio cjelokupnog informacijskog sustava banke, s mogućnošću korištenja već postojećih infrastrukturnih resursa.

COMBIS implementacijom ComDigitalBank rješenja omogućuje korisnicima pretvaranje strukturiranog sadržaja u unutrašnji resurs same organizacije – uz Enterprise Content Management poslovne odluke temelje se na točnim, provjerenim i pravovremenim informacijama. Na taj način moguće je ostvariti konkurentsku prednost na tržištu, poboljšati efikasnost, smanjiti poslovne rizike i ostvariti najbolje poslovne rezultate.

 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test