English (United Kingdom)
Home Rješenja i usluge Po industriji Male i srednje tvrtke Rješenje za upravljanje poslovanjem
Ispis PDF

Rješenje za upravljanje poslovanjem

Vjerujemo kako smo svi okusili izazove današnjeg načina poslovanja. Godišnji poslovni planovi su ambiciozni. Očekuje se rast tvrtke veći od rasta tržišta, uz kontinuirano unapređivanje poslovanja te predviđanje i pravovremeno prilagođavanje kako tržišnim tako i zakonskim promjenama. Filozofija koja pokreće sve jest "brže, više, jače", neovisno o segmentu tržišta u kojem ste prisutni. Spomenimo još samo i da je potrebno zadržati postojeće, ali i pridobiti nove korisnike, i ne manje važno, imati zadovoljne djelatnike te zapošljavati nove. To su tek neki od imperativa tržišnih uvjeta poslovanja.

Da bi se tvrtka uspjela etablirati na tržištu i ispunjavati svoje poslovne ciljeve, potrebno je uspostaviti organizaciju koja će podržavati i unapređivati poslovanje te olakšati prilagodbu svim predstojećim promjenama. Jedno od rješenja koje to omogućuje je Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV je integrirano poslovno rješenje koje po svojim funkcionalnim mogućnostima spada u kategoriju ERP sustava (od engl. Enterprise resource planning). Namijenjeno je malim i srednje velikim poduzećima, te se uspješno koristi u poduzećima u rasponu od jednog do više stotina zaposlenih. Rješenje koristi preko milijun korisnika u više od 60.000 poduzeća širom svijeta i 250 poduzeća u Hrvatskoj. Riječ je o izuzetno fleksibilnom rješenju koje objedinjuje poslovne informacije i pruža mogućnost povezanog upravljanja poslovanjem pokrivajući sljedeća poslovna područja:

 • financije i knjigovodstvo,
 • prodaju i marketing,
 • nabavu,
 • zalihe i skladišno poslovanje,
 • proizvodnju i planiranje kapaciteta,
 • planiranje resursa i praćenje projekata,
 • upravljanje servisom,
 • upravljanje ljudskim potencijalima.

Posebno važna obilježja rješenja su:

 • svojim standardnim funkcionalnostima pokriva najveći dio poslovnih potreba vrlo širokog skupa djelatnosti,
 • lako se prilagođava određenom načinu rada te
 • u iznimno kratkom roku može se uspješno implementirati u svako poduzeće.

Uza sve to, otprije poznato Microsoftovo korisničko sučelje uvelike olakšava uvođenje korisnika u rad s aplikacijom te je potrebna minimalna edukacija. Microsoft Dynamics NAV korisniku nudi iznimno široku i snažnu funkcionalnost, ali ga istovremeno ne obvezuje na njezino korištenje.

Microsoft Dynamics NAV osigurava povećanje konkurentnosti i učinkovitosti omogućujući:

 • učinkovito planiranje i upravljanje poslovanjem,
 • olakšan operativni rad i donošenje odluka na temelju zadanih poslovnih pravila i stalno raspoloživih informacija,
 • smanjenje kvantitete i povećanje kvalitete interne komunikacije u poduzeću,
 • automatizaciju vremenski zahtjevnih aktivnosti,
 • smanjivanje ili uklanjanje učinaka fizičke udaljenosti (i drugih prepreka) na povezane poslovne aktivnosti te
 • poboljšanje komunikacije s poslovnim partnerima.


Primjeri korištenja

Primjer 1. Skladišno poslovanje

Microsoft Dynamics NAV omogućuje:

 • precizno upravljanje skladištima – mogu se urediti posebni regali i mjesta na kojima se smješta točno određena roba,
 • automatizirano planiranje razmještaja artikala s ciljem optimalnog skladištenja i manipulacije te
 • automatizirano bilježenje svih skladišnih pomaka ili podataka kao što su šarža ili serijski broj.

Primjer 2. Proizvodnja

Pomoću Microsoft Dynamics NAV u proizvodnji mogu se definirati pogoni i strojne grupe te  sustav koji na temelju detaljnih planova proizvodnje optimalno planira radne naloge. U takvim sustavima mogu se raspodijeliti zaduženja i aktivnosti na velik broj korisnika. Bitno je napomenuti da redoslijed aktivnosti nije važan, korisnik ga sam određuje, a ispravnost prikazanog stanja zaliha osigurana je u svakom trenutku.

Microsoft Dynamics NAV pruža mogućnost planiranja, provođenja i nadzora poslovanja prema specifičnim zahtjevima korisnika, bez obzira na broj zaposlenika ili složenost poslovnih procesa.


COMBIS je razvio i dva nova modula u okviru Microsoft Dynamics NAV rješenja, modul Javna nabava te Modul za proračunske korisnike.


Modul Javna nabava

Modul Javna nabava razvijen je u okviru rješenja Microsoft Dynamics NAV i namijenjen  je praćenju specifičnih poslovnih procesa i transakcija kod obveznika javne nabave (korisnici koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi).

Ovim modulom omogućena je direktna integracija i povezanost procesa kao i prateće dokumentacije u okviru javne nabave. Modul omogućava izradu plana nabave roba, radova i usluga te evidencija sklopljenih ugovora i troškovnika s poslovnim partnerima. Podržana je izrada plana i rebalansa plana na nivou određenog vremenskog razdoblja, omogućena je izrada ugovora i praćenje ugovornih stavki na nivou artikala, troškovnika, ugovora i plana, omogućena je izrada troškovnika za svaku vrstu robe, za svakog dobavljača te povezanost s ugovorima, artiklima, planom i realizacijom. Modul omogućava praćenje poslovnih transakcija u skladu sa stavkama plana nabave, ugovorima i troškovnicima, a samim time omogućeno je praćenje plana nabave po pojedinom ugovoru i troškovniku.

Obvezniku Zakona o javnoj nabavi kroz ovaj modul omogućava se planiranje te sustavno praćenje realizacije po svakoj stavci plana javne nabave što pospješuje učinkovitost poslovanja, a korisniku daje jasnu sliku o trenutnoj fazi realizacije plana, preostalim planiranim iznosima, a samim tim omogućuje jednostavnije planiranje u budućim razdobljima.

Plan se može izrađivati, ispisivati i prikazivati na razini grupe i pod-grupe i klasifikacije pojedine vrste bilo da se radi o robi, radovima ili uslugama, s mogućnošću detaljne razrade. U okviru Microsoft Dynamics NAV modula Javna nabava, a vezano uz natječajnu dokumentaciju, omogućena je izrada troškovnika. Troškovnik uključuje popis svih artikala koji se nabavljaju u okviru jedne grupe i evidencijskog broja nabave. Po završetku natječaja i odabira dobavljača omogućen je unos ugovorenih cijena, odabranih dobavljača, ugovora te integracija sa samim predmetom nabave.  Za svaki ugovor izrađuje se kartica ugovora, na kojoj se nalaze podaci o vremenskom okviru ugovora, poveznica s troškovnikom te samim dobavljačem i njegovim podacima, kao i drugim bitnim elementima iz ugovora.  

Sve poslovne funkcije rješenja potpuno su povezane i osiguravaju bilježenje stvarnih vrijednosti po pojedinim stavkama plana u pojedinoj poslovnoj promjeni. To konkretno znači da se na svakoj vrsti robe, radova ili usluga koje se bilo zaprimaju bilo fakturiraju u svakom trenutku i na svakom dokumentu zna za koji je plan vezan, za koji je ugovor vezan, koji je evidencijski broj nabave, koji je broj troškovnika, koji je broj dobavljača.

Transakcijska povezanost osigurava potpun uvid u svaki zabilježeni poslovni događaj te integraciju s ostalim dijelovima rješenja, kao i samim planom nabave te jamči kvalitetu poslovnih izvještaja.


Modul za proračunske korisnike


Modul za proračunske korisnike razvijen je u okviru rješenja Microsoft Dynamics NAV i namijenjen je praćenju specifičnih poslovnih procesa i transakcija kod proračunskih korisnika te korisnika koji ujedno ostvaruju vlastite prihode obavljajući različite djelatnosti u okviru proračuna. Sve poslovne funkcije rješenja potpuno su povezane i osiguravaju bilježenje stvarnih vrijednosti po pojedinim klasifikacijama u pojedinoj poslovnoj promjeni.

Transakcijska povezanost osigurava potpun uvid u svaki zabilježeni poslovni događaj te integraciju s ostalim dijelovima rješenja, kao i samim proračunom te jamči kvalitetu poslovnih izvještaja. Ovim rješenjem svakom proračunskom korisniku omogućena je izrada plana na nivou zakonom propisanih klasifikacija, izrada rebalansa plana, te ažurno, točno i brzo praćenje realizacije plana odnosno evidencija realnih vrijednosti po odgovarajućim klasifikacijama u okviru poslovnih promjena, kao i praćenje odnosa planiranog i realiziranog.

Za potrebe izvješćivanja, većina proračunskih korisnika ima točno propisane i predefinirane obrasce koji se, ovisno o vrsti izvještaja, u određenim vremenskim periodima moraju predati nadležnim tijelima. Većina takvih izvještaja izrađuje se u formatu predefiniranih Excel tablica koje korisnici uglavnom popunjavaju ručno prepisujući podatke iz drugih sustava. U svrhu povećanja efikasnosti i ubrzanja procesa izrade takvih izvještaja, u okviru modula Microsoft Dynamics NAV za proračunske korisnike, napravili smo funkcionalnost povezivanja Microsoft Dynamics NAV-a i Microsoft Office Excela na način da se odgovarajući podaci na temelju predefiniranih postavki sustava prenose u odgovarajuća polja u predefiniranim i propisanim izvještajima u Microsoft Office Excelu. Samim time ubrzan je i olakšan proces izrade ovakvih izvještaja, a omogućeno je preciznije i sigurnije planiranje za buduća razdoblja. Na ovaj način moguće je izrađivati izvještaje na propisanim obrascima kao što su BIL, PR-RAS, S-PR-RAS, RAS-funkcijski, NT, P-VRIO, OBVEZE i drugi.

Pojedini proračunski korisnici ostvaruju vlastite prihode od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna te takve prihode žele posebno pratiti i raspoređivati ih za podmirenje materijalno financijskih rashoda po određenim ključevima raspodjele koji su propisani pravilnicima, uredbama, odlukama i drugo. Ovim rješenjem korisnicima je omogućeno da u svakom trenutku mogu planirati vlastite prihode te pratiti njihovu realizaciju odnosno imati kontrolu i uvid nad trošenjem takvih sredstava u određene svrhe.


Kako izabrati pravo rješenje?

Uz velik porast broja kvalitetnih rješenja na tržištu, jako je teško naći realnu konkurentnu prednost pojedinog rješenja. Ono što čini razliku je partner koji će Vam pomoći u implementaciji rješenja, te kasnijem održavanju.

Profesionalna snaga COMBISa počiva u činjenici da smo uz korisnika tijekom cijeloga prodajnog ciklusa, pružajući usluge savjetovanja, razvijanja, uvođenja, integracije i održavanja cjelovitih informatičko-aplikativno-komunikacijskih rješenja po načelu ''ključ u ruke''.


Reference (abecednim redoslijedom)

 • Ekonomski fakultet Zagreb
 • Hrvatski državni arhiv
 • KPMG Croatia d.o.o.
 • Matram d.o.o.
 • Pastor grupa d.d.
 • Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu
 • Sveučilište u Splitu

 

 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test