English (United Kingdom)
Home Rješenja i usluge Po industriji Telekomunikacije ComQuality – Rješenje za upravljanje kvalitetom
Ispis PDF

ComQuality – Rješenje za upravljanje kvalitetom

Istraživanja pokazuju kako troškovi uzrokovani lošom kvalitetom (primjerice, smanjena razina usluge, ponovljeni i ispravljeni poslovi te pritužbe i povrati) povećavaju ukupne troškove poslovanja od 15 do 40%.

Najčešći razlozi lošeg upravljanja kvalitetom javljaju se zbog slabog protoka informacija distribuiranih na niz lokacija, definiranja ključnih parametara učinka samo unutar pojedinog podsustava, kao i zbog nepostojanja standardizirane platforme za konsolidaciju podataka. Stoga je često rezultat navedenih izazova mnoštvo neusklađenih informacija koje otežavaju menadžmentu donošenje pravovremenih odluka.

COMBIS nudi rješenje, primjenjivo u svim poslovnim sustavima, koje integrira i konsolidira podatke, čini ih lako dostupnima i iskoristivima pri poslovnom odlučivanju, a sve s ciljem efikasnog upravljanja poslovnim procesima, nadziranja rezultata poslovnih odluka, zadržavanja razine ili unapređivanja kvalitete usluge i/ili proizvoda. Razvojno-integracijski proizvod COMBISa, ComQuality, je jedinstvena portalska platforma, prilagođena menadžmentu, koja omogućava uvid u informacije iz različitih sustava, u realnom vremenu, u trenutku kada je informacija i potrebna, pružajući pregled svih parametara koji utječu na poslovanje.

Prednosti ComQuality rješenja:

  • Prikupljanje podataka i praćenje ključnih pokazatelja kvalitete kao rezultat međusobnog djelovanja različitih sustava,
  • Procesiranje podataka različitih formata te njihovo ekstrahiranje u lako čitljivo standardizirano portalsko okružje,
  • Kreiranje jedinstvene platforme koja skraćuje vrijeme integracije novih pokazatelja kvalitete (KPI),
  • Pristup pouzdanim podacima te mogućnost njihove prezentacije kao osnova za donošenje pravovremenih poslovnih odluka,
  • Prikaz KPI-eva, KQI-eva (ključnih pokazatelja kvalitete) i CPI-eva (pokazatelja percepcije korisnika) na portalu uz podršku ranom i brzom otkrivanju pada razine kvalitete usluge i/ili proizvoda,
  • Projekcija budućnosti kvalitete usluge s mogućnošću promjene vrijednosti KPI-eva, KQI-eva i CPI-eva,
  • Analiziranje podataka kao rezultat standardizacije KPI-eva na razini cijele organizacije s mogućnošću implementiranja KQI-eva te CPI-eva.

ComQuality rješenje povezuje postojeće poslovne platforme različitih proizvođača i tehnologija, pomoću ESB-a (Enterprise Service Bus), koristeći SOA (Service Oriented Architecture) koncept koji omogućuje jednostavniju i bržu integraciju postojećih aplikativnih rješenja te tako dopušta međusobnu razmjenu podataka između različitih platformi. Ovakav način povezivanja platformi omogućuje sveobuhvatni, makro pogled na sustav, što ComQuality danas čini jedinstvenim poslovnim alatom na regionalnom tržištu.

Dodatna prednost cjelokupnog integriranog rješenja COMBISa je prilagodljivost rješenja, što znači da u slučaju postojanja već neke od navedenih aplikacija postoji mogućnost implementacije samo onih dijelova koji nedostaju u sustavu.

Nakon povezivanja različitih platformi, ComQuality podatke procesira u KPI Metabase, sustav koji standardizira podatke po već utvrđenim i zadanim parametrima. KPI Metabase šalje podatke u ComQuality portal koji omogućava menadžmentu da u realnom vremenu, na jednom mjestu, bez pomoći IT stručnjaka, dođe do željenih informacija. Rješenje prikuplja, procesira, analizira i prezentira informacije koje su esencijalne za poslovanje.

ComQuality proaktivno prati kvalitetu usluge i/ili proizvoda u svim segmentima, detektirajući nepravilnosti u realnom vremenu. S obzirom da se podaci mogu analizirati od najnižeg pojedinog elementa (ćelije) pa do najviše razine, sigurnost odnosno zaštita pristupa od izuzetnog je značaja te je realizirana kao dio poslovne logike sustava.

ComQuality je moderni poslovni alat koji objedinjuje poslovnu i ICT ekspertizu te pruža jasnu sliku svih uzročno-posljedičnih događanja prateći i analizirajući istovremeno različite karakteristike proizvoda i/ili usluge. ComQuality je dizajniran da obrađuje velike količine podataka iz velikog broja izvora, pojednostavljuje sistemsku arhitekturu, fokusira se na korisnike, kao i njihov utjecaj na ključne pokazatelje tijekom vremena, a sve s konačnim ciljem smanjenja troškova i podizanja kvalitete cjelokupnog poslovanja.


Referenca

  • Hrvatski Telekom d.d.
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test