English (United Kingdom)


Home Rješenja i usluge Po vrsti Aplikativna rješenja ComCash - Cash Management Solution – Rješenje za upravljanje gotovinom
Ispis PDF

ComCash - Cash Management Solution – Rješenje za upravljanje gotovinom

Da biste Vašem poslovanju osigurali dovoljnu količinu novca u obliku gotovine, potrebno ga je kupiti kod primarnog izvora novca u državi - Hrvatske narodne banke. Kupnja gotovog novca je skupa - uključuje troškove transporta i osiguranja te interne manipulacije. Indirektno, taj trošak uključuje i izgubljenu dobit iz kratkoročne posudbe jer je takva likvidnost imobilizirana skladištenjem. Stoga novčanom masom treba racionalno upravljati te je efikasno planiranje i korištenje novčane mase jedan od preduvjeta za ostvarivanje ušteda u bankarskom sektoru.

Kako bi doskočio ovim izazovima, COMBIS bankama nudi Cash Management - Rješenje za upravljanje gotovinom. Cash Management u užem smislu podrazumijeva upravljanje materijalnim novcem na mjestima pristupa gotovini (Cash Point), odnosno bankomatima, poslovnicama i trezorima.

Sustav služi optimalnom upravljanju razdiobom i transportom gotovine, što obuhvaća:

 • opsluživanje bankomata,
 • predviđanje i planiranje gotovinskih potreba poslovnica,
 • izvanredne narudžbe gotovine (najave).

Korištenjem Cash Management rješenja, potreba za gotovinom se smanjuje zajedno s troškovima transporta i ljudskih resursa, što donosi konkretne uštede za banku.

Pri tome je potrebno osigurati optimalnu količinu gotovine na svakom 'Cash Pointu' (poslovnica, bankomat, trezor) uz minimalni trošak. Kako bi se osigurala optimalna količina, nužno je reduciranje prosječne razine iznosa u lokalnom trezoru te isključivanje mogućnosti ostanka bez gotovine. Tome služi sustav predikcije potreba kojim se određuje kada i koliko je pojedinom 'Cash Pointu' potrebno gotovine dovesti odnosno odvesti.

Minimalni trošak moguće je postići uz reduciranje broja punjenja odnosno pražnjenja te optimizacije ruta kretanja prilikom transporta gotovine. Ovome, pak, služi sustav optimiranja transporta koji manjim korekcijama odgađa ili ubrzava trenutak transporta te povezuje transporte susjednih 'Cash Pointova' kako bi se smanjila količina transporta.

Combis pruža mogućnost povezivanja sustava predikcije i optimiranja s postojećim sustavima banke te može isporučiti modul za analizu podataka te simulaciju predikcija i transporta.

Sustavi pomoću kojih banka upravlja tijekovima gotovine su:


Knjiženje alokacije gotovine (stanja)

 • Front-Office sustavi na šalterima i analitičke aplikacije prema tipovima transakcija
 • glavna knjiga
 • riznična aplikacija za tržište novca
 • skladišna aplikacija trezora: centralnog, regionalnog i lokalnih u poslovnicama
  - apoenska struktura se vodi po principu robno-materijalnog knjigovodstva
  - suma gotovine u gotovinskoj točki se financijski knjiži po principu analitike


Upravljanje kanalima distribucije (transakcije)

 • Terminal-Management sustavi za vođenje bankomata (ATM) i drugih samouslužnih uređaja
 • aplikacije za najave potreba za gotovinom, naloga za transport
 • izvještajni sustavi za analizu likvidnosti i upravljanje limitima
  - održavanje likvidnosti u zadanim granicama
  - knjiženje transakcija klijenata je izvor za prikupljanje podataka o dinamici potražnje/ponude


Napredno tehnološko rješenje Combisa temeljeno je na ekspertnim pravilima te omogućuje predviđanje potreba za gotovinom u realnom vremenu, za svaki 'Cash Point' po apoenskoj strukturi i po valuti uz optimiranje transporta.

Nadogradnja postojećeg poslovno-informacijskog sustava banke s ekspertnim sustavom za upravljanje gotovinom je napredna integracija koja objedinjava sve postojeće komponente u smislenu cjelinu. Njome se omogućuje bolji pregled i upravljanje dotacijama te smanjenje operativnih troškova putem:

 • smanjenja prosječnog iznosa alocirane gotovine,
 • smanjenja broja i troškova transporta.


Prednosti ComCash rješenja:

 • korisnik je u mogućnosti  izvršiti napredne metode analize kretanja gotovine,
 • rješenje pravovremeno predlaže izdavanje naloga za transport,
 • povezuje i automatizira sve poslove vezane uz upravljanje dotacijama i viškovima,
 • optimizira troškove transporta i ljudskih resursa,
 • korisniku se pruža mogućnost nadogradnje pravila i izvođenja simulacija ponašanja sustava pri promjeni poslovnih pravila i limita.


Referenca

 • Zagrebačka banka d.d.

 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test