English (United Kingdom)


Home Rješenja i usluge Po vrsti Aplikativna rješenja Poslovno izvještavanje nad hibridnim modelom
Ispis PDF

Poslovno izvještavanje nad hibridnim modelom

Planiranje poslovanja svakako je ključan preduvjet za postizanje poslovnog uspjeha. Osim što redovito planiranje poslovanja, u prvom redu, služi za nadzor nad poslovanjem i poboljšanjem rezultata rada, njegova svrha je i predviđanje mogućih posljedica poslovnih odluka, otkrivanje područja od strateškog interesa te sagledavanje vlastitog položaja u odnosu na konkurenciju. Nadalje, posebno je bitno pravovremeno prepoznati eventualne pogreške u financijskom planu jer se svaka pojedinačna poslovna odluka, bila ona ispravna ili pogrešna, čvrsto ukorjenjuje u bližu i daljnju poslovnu budućnost. Jednako tako, važno je i kvalitetno pratiti ostvarenje plana te na vrijeme uočiti odstupanja, kao i analizirati zašto je do istih došlo.

U današnjem svjetlu znatne ekspanzije velikih tvrtki te brzog i kontinuiranog širenja poslovanja, poslovni subjekti moraju biti spremni znati upravljati učincima svog poslovanja. Pod time se prije svega podrazumijeva kombinacija menadžerskih metodologija, ključnih metrika te IT aplikacija koje omogućuju zaposlenicima da definiraju informacije koje su im potrebne, da njima upravljaju te, na koncu, optimiziraju rezultate u cilju ostvarenja kako vlastitih ciljeva, tako i ciljeva organizacije.

COMBIS za potrebe naprednog izvještavanja zagovara hibridni model koji podrazumijeva različite izvore podataka (u ovom slučaju Data Warehouse i Hyperion Planning (Essbase) kocke) te centralni repozitorij izvještaja (OBIEE). Glavne značajke ovog modela podrazumijevaju omogućeno objedinjavanje podataka iz različitih izvora u jedan jedinstveni izvještaj.


Zašto uopće potreba za hibridnim izvještavanjem?


Korisnik različitih sustava i aplikacija unutar poslovne organizacije tijekom rada koristi cijeli set izvještaja vezanih uz pojedini sustav ili aplikaciju. Na taj način dolazimo do situacije da se jednom zbiru podataka pristupa kroz jedan set izvještaja, primjerice pregledom ostvarenja koja se nalaze u Data Warehouseu, dok se planskim vrijednostima i različitim „what-if“ analizama koje se nalaze u drugom sustavu, pristupa potpuno drugim setom izvještaja.

Dodatan izazov predstavljaju situacije u kojima korisnik ne može povezati sve te podatke u jedan izvještaj, odnosno dovesti podatke s različitih izvora i sustava u korelaciju, niti kreirati „point of view“ kakav je njemu potreban. Pritom se najčešće uvode Excel ili slični alati te se korištenjem „copy/paste“ metode kreiraju novi izvještaji, što dovodi do izostajanja naprednih mogućnosti izvještajnih alata te trošenja iznimne količine vremena.

Upotrebom hibridnog modela kao alata za vizualizaciju dolazimo u mogućnost kreirati izvještaje koji pružaju pogled na podatke prema odabranom kriteriju, bez obzira na njihov izvor, pri čemu je moguće iznimno jednostavno uspoređivati podatke iz različitih sustava, a da pritom ne treba voditi računa o tome iz kojeg sustava dolaze. Primjerice, izvještaji mogu prikazivati ostvarenja tvrtke na najnižim razinama (koja se nativno nalaze u Data Warehouseu), zajedno s planskim podacima na višim razinama i različitim „what-if“ analizama. Takvi izvještaji iznimno lako uspoređuju podatke iz različitih sustava, tako da korisnik niti ne mora znati iz kojeg sustava dolaze.

Ne manje važna činjenica je da prilikom izrade izvještaja u hibridnom modelu ne opterećujemo niti jedan sustav podacima koji njemu nativno ne pripadaju, ne punimo Data Warehouse podacima iz Oracle Hyperion Planning (Essbase) kocke niti obrnuto. Drugim riječima, ne trošimo resurse za modifikaciju postojećih sustava, dok istovremeno zadržavamo performanse svakog od sustava na visokoj razini, čime smanjujemo i vrijeme potrebno za generiranje takvih izvještaja.

Hibridni model definitivno pruža optimum poslovnog izvještavanja i planiranja kao preduvjeta za istraživanje poslovnih mogućnosti te nizanje poslovnih uspjeha.
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test