English (United Kingdom)


Home Rješenja i usluge Po vrsti Aplikativna rješenja Rješenje za skladište podataka i poslovnu inteligenciju
Ispis PDF

Rješenje za skladište podataka i poslovnu inteligenciju

U današnjem svijetu, kada su gotovo sve tvrtke prihvatile nužnost informatizacije poslovanja, nameće se pitanje dodatne iskoristivosti podataka prikupljenih u transakcijskim sustavima. U logičnom slijedu informatizacije poslovanja, nakon transakcijskih sustava dolazi sustav podrške poslovnom odlučivanju. COMBIS nudi implementaciju sustava skladišta podataka (eng. Data Warehouse), sustava poslovne inteligencije (eng. Business Intelligence) i sustava upravljanja uspješnošću (eng. Company Performance Management) - sastavnih dijelova sustava podrške poslovnom odlučivanju.

Skladište podataka je centralni sustav za prikupljanje podataka iz transakcijskih i drugih neovisnih izvora, a koristi se kao izvor podataka za sustave poslovne inteligencije i upravljanja učinkom.

Sustav poslovne inteligencije je skup alata koji služe za analizu i prikaz informacija iz skladišta podataka, a omogućava praćenje:
  • dnevnih ili kraćih poslovnih perioda s operativnim rezultatima poslovanja
  • višednevnih, tjednih ili mjesečnih poslovnih perioda u svrhu optimizacije poslovnih procesa
  • višemjesečnih poslovnih perioda s ciljem usmjeravanja skupine poslovnih procesa prema strateškim ciljevima tvrtke

Sustav upravljanja uspješnošću je usmjeren na povezivanje poslovnih procesa unutar tvrtke s ciljem olakšavanja donošenja kvalitetnih poslovnih odluka. Temeljen je većinom na informacijama dostupnim u skladištu podataka. Ulazni parametri za praćenje uspješnosti su ključni parametri učinka (eng. Key Performance Indicator), a praćenje rezultata moguće je preko sustava poslovne inteligencije, kontrolnih ploča (eng. dashboards) ili prikaza rezultata uspješnosti (eng. scorecards).

Implementacijom i korištenjem sustava podrške poslovnom odlučivanju moguće je:
  • povećati tržišni udio tvrtke
  • smanjiti troškove poslovanja
  • olakšati kvalitetno operativno planiranje
  • analizirati pojedine tržišne segmente
  • nadzirati i upravljati poslovnim procesima

Sustav podrške poslovnom odlučivanju danas više nije samo jedan od sustava unutar tvrtke. To je sustav koji je podložan promjenama s ciljem boljeg praćenja poslovanja. Isto tako, radi se o centraliziranom sustavu koji utječe na promjene i razvoj poslovnih procesa sa svrhom povećanja uspješnosti poslovanja. Ovaj sustav rasprostranjen je u svim tržišnim segmentima, a  posebno je zanimljiv u segmentima prodaje, marketinga i financijskog poslovanja. 

Globalizacijom tržišta i brzim promjenama tržišnih trendova sustav potpore poslovnom odlučivanju postaje bitan preduvjet i temelj uspješnog poslovanja. Implementacijom ovog sustava moguće je skratiti vrijeme prilagodbe na nove tržišne uvjete i tako značajno povećati uspješnost tvrtke.
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test