English (United Kingdom)


Ispis PDF

Platinum podrška

Tvrtke se danas sve više suočavaju s izazovom učinkovitog korištenja i upravljanja IT infrastrukturom kako bi se zadovoljili zahtjevi za što kvalitetnijom uslugom. Potrebno je osigurati pouzdanu i skalabilnu infrastrukturu koja može zadovoljiti poslovne zahtjeve pri čemu se mora voditi računa o kvaliteti, sigurnosti i troškovima.

COMBIS sa svojim dugogodišnjim iskustvom u implementaciji i održavanju složenih  IT infrastruktura kroz različite modele održavanja omogućuje potpuni nadzor Vaše IT infrastrukture (u cjelini ili njenog dijela). Kontinuiranim ulaganjem u stručnost naših arhitekata, sistem inženjera i tehničara možemo odgovoriti na sve izazove koje Vaše IT okruženje stavlja pred nas.

COMBIS Platinum podrška predstavlja jedan od strateških proizvoda namijenjenih ključnim korisnicima koji obuhvaća cjelokupnu uslugu održavanja visoke kvalitete, s naglaskom na posebnu prilagodbu usluge potrebama korisnika na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

U današnje vrijeme kad je optimizacija troškova i maksimalna iskorištenost postojećih investicija i potencijala prioritet, sljedeće karakteristike COMBIS Platinum podrške mogu pomoći u ispunjenju ciljeva:

 • naglasak na proaktivnom održavanju te optimiziranju postojeće infrastrukture i servisa,
 • usluga održavanja po principu "plaćanja po potrošnji", prema dogovorenom broju sati,
 • niža cijena usluge u odnosu na druge oblike suradnje,
 • fleksibilnost u dogovoru opsega i količine potrebnog angažmana,
 • mogućnost izvođenja manjih projekata, izmjena servisa i infrastrukture kroz potrošnju sati iz ugovora,
 • mogućnost eskalacije incidenata na Microsoft,
 • angažman TAM-a (technical account manager),
 • praćenje aktivnosti vezanih uz ugovor kroz Combis Service Desk aplikaciju,
 • podrška za ne-Microsoft tehnologije.

 • Proaktivna podrška

Jedna od glavnih značajki COMBIS Platinum usluge je poseban naglasak na proaktivnu podršku u cilju prevencije incidenata, kroz reviziju implementiranih tehnologija te savjetodavne usluge korištenjem najbolje prakse proizvođača programskih proizvoda. Proaktivnim se pristupom minimiziraju rizici od prekida funkcionalnosti ključnih elemenata ICT sustava, te se osigurava optimalan pristup u daljnjoj izgradnji infrastrukture. Ovakav način sistemske podrške podrazumijeva i svu potrebnu konzultantsku podršku, te korištenje partnerskog kanala s proizvođačem programskih proizvoda u svrhu provjere, verifikacije i uskladivosti rješenja koja se implementiraju.

COMBISovi stručnjaci, arhitekti informacijskih sustava sudjeluju zajedno s korisnikom pri odabiru i implementaciji rješenja prema preporukama i rezultatima provedenih analiza stanja sustava. Osim izrade odnosno verifikacije dizajna rješenja, arhitekti informacijskih sustava prenose svoja stručna znanja korisniku, organiziraju stručne radionice za pojedine tehnologije i rješenja te obavještavaju korisnika o novim tehnologijama koje mogu unaprijediti poslovanje. Također, obavljaju savjetodavne usluge u implementaciji sustava za nadzor i upravljanje informatičkom infrastrukturom.

Veliku pozornost u Platinum podršci COMBIS polaže i na redovit pregled i primjenu svih kritičnih nadogradnji postojećih programskih rješenja koja su od velike važnosti za normalno funkcioniranje informacijskog sustava. Ovaj segment podrške jedan je od osnovnih preduvjeta za postizanje zadovoljavajuće razine sigurnosti cjelokupnog sustava. Korištenjem COMBIS Platinum podrške korisniku su dostupne sve informacije o kritičnim nadogradnjama i zakrpama, potencijalnim rizicima po zdravlje sustava, a koje se odnose na točno određene komponente poslužiteljske infrastrukture. Ovo izvješćivanje korisnik u sklopu COMBIS Platinum podrške dobiva na mjesečnoj bazi, a u slučaju kritičnih nadogradnji odmah po njihovom objavljivanju. Sve vrste nadogradnji su uključene u podršku i ovise o postojećoj licenci korisnika. 

U ugovorenom broju sati za proaktivnu podršku moguće je realizirati i druge manje infrastrukturne projekte.

 • Reaktivna podrška

Efikasna reaktivna podrška drugi je ključni element COMBIS Platinum podrške. Postupak reaktivne podrške odvija se sukladno dogovoru o razini usluge (Service Level Agreement) u kojem su navedeni svi parametri nužni za kvalitetnu uslugu - od kategorizacije incidenata, stupnja ozbiljnosti incidenta, te vremena odziva i eskalacije proizvođaču programskih odnosno aplikativnih rješenja.

Važno je napomenuti da Platinum podrška omogućuje jamstvo odziva stručnih timova ili pojedinaca, specijalista, u slučaju reaktivnog održavanja ili eskalaciju događaja koji mogu usporiti, otežati ili u potpunosti prekinuti funkcionalnost bilo kojeg segmenta infrastrukture (za kojeg je ugovoreno održavanje) prema proizvođaču programskih proizvoda (npr. Microsoft).  

Također, u sklopu Platinum podrške COMBIS jamči dostupnost vlastitih certificiranih stručnjaka za pojedina područja (tehnologije) u dogovorenoj razini podrške (primjerice 8x5, 24x7), te u slučaju potrebe intervencije na lokaciji korisnika (on-site) u vremenima odziva sukladno dogovoru o razini podrške (Service Level Agreement).

 • Partnerstva s proizvođačima programskih proizvoda

Potrebna znanja i iskustva za pružanje usluge COMBIS Platinum podrške svakako su temeljena i na partnerskom odnosu s proizvođačima programskih proizvoda, od kojih treba posebno izdvojiti partnerski status s Microsoftom.

Ostala partnerstva, odnosno tehnologije koje mogu biti obuhvaćene Plantinum podrškom pronađite na popisu naših tehnoloških partnera.

Sklapanjem ugovora o korištenju COMBIS Platinum podrške svaki korisnik dobiva dediciranu kontakt osobu, certificiranog stručnjaka, koja je zadužena za praćenje tijeka podrške, izvješćivanje, partnersku pomoć, eskalaciju incidenta. U procesu ugovaranja COMBIS Platinum podrške definiraju se ICT servisi i tehnologije koje se obuhvaćaju ugovorom.
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test