English (United Kingdom)


Home Rješenja i usluge Po vrsti Sistemska rješenja Automatizacija poslovnih i IT procesa
Ispis PDF

Automatizacija poslovnih i IT procesa

U današnje vrijeme IT organizacije moraju odgovoriti na dva kontradiktorna zahtjeva; što brže kreiranje novih usluga uz istovremeno smanjivanje cijena. Pored toga, IT okolina je postala izuzetno kompleksna, kako u aplikativnom, tako i u infrastrukturnom dijelu, koji uključuje fizičku, virtualnu i cloud okolinu.

Najveće mogućnosti odgovora na navedene izazove nalaze se u operativnom dijelu IT organizacije i to automatizacijom procesa koja za sobom povlači standardizaciju, koja se potom preslikava i prema krajnjem korisniku. Naime, automatizacija omogućava veću usklađenost te kvalitetniju i standardiziranu komunikaciju između poslovnog i IT svijeta, a najveću korist od svega imaju krajnji korisnici.

Kreiranje novih IT usluga, a pogotovo njihovo stavljanje u produkcijsku okolinu i operativno održavanje, su procesi kod kojih standardizacija i automatizacija pružaju prostor za smanjivanje operativnih troškova, a istovremeno omogućavaju kvalitetnije praćenje i upravljanje kvalitetom IT usluge. Prilikom automatizacije procesa najvažnije je obuhvatiti cjelokupan (end-to-end) proces kako bi se moglo kvalitetno upravljati cijelim njegovim tijekom i, što je najvažnije, brzo i precizno utvrditi gdje je došlo do pogreške ili zastoja. Na taj način se postižu najveći efekti, bilo da je riječ o kvalitetnom upravljanju i praćenju tijeka odvijanja procesa, ili o brzom i efikasnom otklanjanju greške odnosno zastoja.

Najveća korist od uvođenja automatizacije procesa za korisnika je dokumentiranost cjelokupnog (end-to-end) procesa sa svim koracima, fazama, specifičnostima, različitim relacijama i međusobnim ovisnostima. Sigurnosni aspekti i centralizirano evidentiranje svih aktivnosti i promjena tijekom izvođenja procesa omogućavaju punu usklađenost sa zakonskim regulativama i sigurnosnim standardima.

Automatizacija svakodnevnih zadataka i poslova u velikoj mjeri može povećati efikasnost IT-a na način da se manualni rad smanji u najvećoj mogućoj mjeri. Tako se smanjuje i mogućnost ljudske pogreške. Istovremeno je moguće definirati različite procese prema kojima će se sustav ponašati u slučaju kada dođe do greške. Naime, postoji mogućnost dinamičkog kreiranja različitog tijeka (workflow) procesa prema događajima i situacijama koji se mogu dogoditi tijekom procesa izvršavanja, bez obzira što im je bio uzrok.

Automatizacija backup procesa (i podatkovnih centara)

Automatizacija backup procesa i ostalih vezanih zadataka unutar podatkovnih centara omogućava upravljanje i praćenje cjelokupnih (end-to-end) backup i s njime povezanih procesa, kroz jedinstvenu konzolu. Umjesto vremenski definiranih poslova i zadataka omogućeno je dinamičko definiranje i upravljanje tijekom backup procesa s mogućnošću kreiranja složenih uvjeta izvršavanja zadataka.
Na taj način smo u mogućnosti obuhvatiti sve međusobne ovisnosti, relacije i redoslijede između poslova i zadataka unutar backup procesa.

Koristi automatizacije procesa :
  • Jedinstvena konzola (role based access) za upravljanje i reviziju backup procesa
  • Kreiranje dinamičkog rasporeda backup poslova
  • Upravljanje vezanim zadacima (razne skripte, stop/start servisi, provjera prostora...)
  • Automatizacija svakodnevnih backup operativnih poslova (logovi, baza…)
  • Upravljanje zadacima unutar backup procesa vezanih uz SAN i virtualnu okolinu

Automatizacija DW & BI procesa

Današnja DW & BI okolina (Data warehouse i Business intelligence) postaje sve kompleksnija, količina podataka raste velikom brzinom, a vremenska usklađenost se zahtijeva i u intervalima kraćim od jednog dana. Rješenje za automatizaciju obuhvaća cjelokupni (end-to-end) proces od samog prikupljanja podataka, preko ETL procesa do procesa BI izvještavanja prema korisnicima sustava. Omogućeno je dinamičko upravljanje, ne samo vremenom izvršavanja pojedinih poslova i zadataka, nego i samim redoslijedom njihovog izvršavanja, kontrola ispunjenosti preduvjeta i definiranje procesa u slučaju pogreške ili zastoja.

Koristi automatizacije DW & BI procesa:

  • Jedinstvena konzola (role based access) za upravljanje i reviziju procesa
  • Dinamičko kreiranje rasporeda i/ili kreiranje dinamičkog rasporeda poslova preko cijele DW & BI infrastrukture
  • Upravljanje vezanim zadacima (razne skripte, stop/start servisa, provjera prostora...)
  • Automatizacija svakodnevnih DW & BI operativnih poslova (logovi, baze, backup…)
  • Upravljanje sustavom izvještavanja (kreiranje izvještaja kada su ispunjeni preduvjeti, slanje izvještaja korisnicima…)
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test