English (United Kingdom)


Ispis PDF

IT Asset Management

IT organizacije se danas nalaze pred velikim izazovima. S jedne strane, suočene su sa zahtjevima za smanjivanjem budžeta i rezanjem troškova, dok se istovremeno s poslovne (korisničke) strane zahtijeva uvođenje novih IT usluga, bolja i kvalitetnija razina usluge, te veća raspoloživost IT servisa. Tako operativni troškovi IT organizacija zauzimaju sve veći dio budžeta, čime se istovremeno smanjuje dio budžeta namijenjen za inovacije, razvoj novih IT servisa i usluga, te podizanje razine kompetencija IT organizacije u cjelini.

Pored toga, sve veća kompleksnost IT okoline, koja je posljedica razvoja novih tehnologija poput virtualizacije, mobilne tehnologije, cloud i outsourcing usluga, stavlja pred IT organizaciju nove, kako tehnološke, tako i poslovne izazove, a s ciljem da se što bolje usklade s poslovnim dijelom tvrtke. Glavni izazov je kako proaktivno i što kvalitetnije upravljati IT organizacijama uz sve zahtjeve koji su postavljeni pred njih, te istovremeno biti u mogućnosti predstaviti stvarnu poslovnu i financijsku vrijednost.

Jedna od stvari koja u tome može pomoći je IT Asset Management koji pruža mogućnost praćenja i upravljanja IT imovinom kroz cijeli njezin životni ciklus, svih troškova vezanih uz nju te na taj način daje stvarni ukupan trošak (TCO) pojedinog IT servisa i usluge koju IT organizacija pruža. Time se istovremeno pruža mogućnost kvalitetnijeg i lakšeg odlučivanja prilikom planiranja budžeta, upravljanja troškovima, te uvođenja novih IT servisa i usluga.

Osnovna ideja IT Asset Management rješenja je proširenje funkcionalnosti HelpDesk rješenja koje se koristi. S jedne strane se konsolidira i objedinjuje HelpDesk rješenje, na nivou cijele tvrtke, na način da zaprima i upravlja svim upitima, prijavama i zahtjevima od strane internih korisnika. S druge strane, uvođenjem IT Asset Management rješenja proširuje se funkcionalnost konsolidiranog HelpDesk rješenja sa svim dodanim vrijednostima koje IT Asset Management donosi IT organizaciji. S takvim se pristupom obuhvaća cijela IT organizacija, te istovremeno omogućava kvalitetnije i preciznije planiranje.

IT Asset Management omogućava sljedeće prednosti:

  • praćenje i upravljanje imovinom kroz cijeli njezin životni ciklus – od zahtjeva za nabavom, skladištenja, korištenja, pa sve do rashoda;
  • praćenje imovine i ugovora (garancija, podrške, leasing) koji su vezani uz nju – npr. koliko je računala pod ugovorom o održavanju;
  • praćenje imovine prema mjestu troška, organizacijskoj strukturi, lokacijama, …;
  • praćenje licenci (Software Asset Management) – koliko ih ima, tko ih koristi, kakvog su tipa, compliance status – npr. koliko se koristi neki softver u odnosu koliko je predviđeno ugovorom;
  • praćenje ispunjavanja ugovora od strane proizvođača opreme/programskog rješenja ili partnera – SLA (service-level agreement), količine, ispunjeni uvjeti, istek ugovora/leasinga, …;
  • integriranje s postojećim desktop management alatima, kvalitetnije i centralizirano praćenje IT troškova (Capex, Opex) i budžeta – struktura, omjer planirano/realizirano, prema mjestu troška, troškovi prema vrsti imovine, …;
  • mogućnost dobivanja stvarnog TCO (Total Cost of Ownership) – imovine, IT servisa, IT organizacije – ERP for IT.

Potrebno je naglasiti kako IT Asset Management objedinjuje u sebi sve tri komponente – ljude, procese i tehnologiju, te je samim time integriran u postojeći IT sustav i organizacije kao dodana vrijednost. Kako IT Asset Management promatra IT organizacije kao cjelinu, tako je dio jedinstvenog sustava za upravljanje IT organizacijom – IT Governance.
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test