English (United Kingdom)


Ispis PDF

Testiranje

Testiranje je ispitivanje proizvoda ili usluge kako bi se dobila objektivna informacija o njegovoj kvaliteti. S poslovne strane, testiranje omogućava procjenu rizika pri implementaciji softverskog rješenja. Postoje različite tehnike testiranja ispravnosti proizvoda.

Testiranjem provjeravamo:
  • Zadovoljava li proizvod definirane (ugovorene) tehničke zahtjeve
  • Radi li kako korisnici to očekuju
  • Je li proizvod spreman za implementaciju (produkciju)

Tijekom projekta se izvršava nekoliko razina testiranja:
  • Unit testing - testiranje jedinica softvera; uglavnom ga provode sami developeri kako bi provjerili ponašanje softvera u definiranim graničnim slučajevima. Njime se provjerava da li gradivni dijelovi konačnog proizvoda rade sami po sebi.
  • Integracijsko testiranje – testiranje sučelja između komponenti rješenja.
  • Testiranje sustava (System testing) – testiranje gotovog sustava.
  • Testiranje integracije sustava (System integration testing) – provjera integracije sustava prema eksternim (3rd party) sustavima.
  • Regresijsko testiranje – provjera osnovnih funkcionalnosti nove verzije sustava – nakon popravljanja određenih grešaka ili uvođenja novih funkcionalnosti.
  • Validacija (re-test) – provjera ispravaka grešaka u novim verzijama sustava.
  • Acceptance testing – testiranje u pravilu provodi korisnik (UAT – User Acceptance Testing) u svrhu provjere da li isporučeni produkt odgovara njihovim zahtjevima i da li je razina kvalitete proizvoda dovoljna za uvođenje u produkciju.

U COMBISu se za svaki projekt pojedinačno priprema plan testiranja u kojem se određuje opseg, cilj, metodologija, alati i izlazni kriteriji testiranja, a ovisno o predviđenom trajanju, budžetu, kompleksnosti projekta i prepoznatim rizicima.

Tim za testiranje obavezno izvršava funkcijsko testiranje sustava, ručno i po potrebi automatizirano (u slučaju dužih i kompleksnijih projekata), kojim se provjerava da li sustav zadovoljava definirane korisničke zahtjeve. Testiranje se izvršava na odvojenoj testnoj platformi (ne može se izvršavati ni na razvojnoj ni na produkcijskoj) koja može biti implementirana u COMBISu ili na lokaciji. Tek nakon što ovo testiranje pokaže zadovoljavajuću razinu kvalitete sustava – sustav se može isporučiti na testiranje korisnicima.

Prema potrebi se mogu izvršiti i druge vrste testiranja kao što su testiranje performansi, stres test, testiranje sigurnosti i sl.

COMBIS, na zahtjev, može pružiti i uslugu organizacije i podrške korisničkom testiranju prihvatljivosti (User Acceptance Testing).

COMBISov tim za testiranje se sastoji od certificiranih stručnjaka za testiranje softvera, s višegodišnjim iskustvom u testiranju poslovnih sustava, osobito u području bankarstva i telekomunikacija.
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test