English (United Kingdom)


Ispis PDF

Poslovna inteligencija

Upravljanje ljudima, poslovno planiranje i odlučivanje preduvjet su uspješnog poslovanja, a pristup pravoj informaciji u pravo vrijeme pridonosi optimizaciji utroška vremena i ljudskih resursa te omogućuje usredotočenost na donošenje kvalitetnih i pravovremenih poslovnih odluka. Različite organizacije imaju zajedničku potrebu raspolaganja pravim informacijama na pravom mjestu u pravo vrijeme, a zadovoljavanje informacijskih potreba svih tih organizacija, moguće je uz Business Intelligence sustav (BI).

Podijelimo li odluke na one za koje je potrebna misaona obrada da bi dobile svoj konačni oblik, i na odluke koje se temelje na prije donesenim odlukama i promišljanjima koje je moguće procesno artikulirati, onda je za organizaciju bitno da takve gotove odluke prenese na izvođenje u informacijski sustav. Na taj način raste razina znanja cijele organizacije i postavlja se temelj za daljnji razvoj, dajući ljudima dovoljno vremena za donošenje nestandardnih odluka ili pak onih s kojima se susreću prvi put.

Kao jedna od mogućnosti BI sustava, sposobnost organizacije da automatizira i prepusti standardne operativne postupke na brigu računalnom sustavu, osigurava oslobađanje mnogih ljudskih resursa od svakodnevnih poslova koji se, uz razvoj odgovarajućeg sustava, uniformiraju i definiraju skupom pravila i procedura s točno utvrđenim redoslijedom procesa te njihovih ulaza i izlaza. Informacije o odvijanju procesa transparentne su i uvijek dostupne diljem organizacije.

Razvoj jednog ovakvog sustava neminovno vodi do razvoja i drugih sličnih sustava s različitim svrhama, ostavljajući sve više vremena i resursa za obavljanje osnovne poslovne djelatnosti (Core Businessa).

Prezentacija rezultata COMBIS BI rješenja ovisi o potrebama korisnika, bilo da je riječ o ekspertnom, analitičkom sustavu, sustavu temeljenom na znanju ili samo o skladišno-izvještajnom sustavu. COMBISov pogled na BI temelji se isključivo na potrebama korisnika i njegov rezultat jest optimalno rješenje potrebno korisniku - rješenje u koje se može pouzdati u svakom trenutku tijekom cijelog životnog vijeka sustava.

Ukoliko već postoji adekvatno informacijsko rješenje koje je potrebno nadograditi sofisticiranim načinom upravljanja pravilima, COMBIS nudi i integraciju svog novog alata RuleEdit, rješenja koje će na brz, jednostavan i jednoznačan način osigurati učinkovito upravljanje znanjem.

Osim toga, razvoj analitičkih sustava korištenjem SAS tehnologija dat će jednoznačnu i potpunu bazu za razvoj mnogih rješenja potrebnih za automatizaciju analitičkih i predikcijskih procesa neophodnih za bolje funkcioniranje mnogih segmenata organizacijskog djelovanja.

Integracijom, primjerice, RuleEdita i SAS-a, moguće je na vrlo jednostavan način upravljati znanjem te utjecati na rezultate analiza i predikcija.

 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test