PRIJAVA NA EVENT


Poštovani/a gosp./gđa

Zahvaljujemo na Vašem interesu. Combis Technology Day će se održati 11.6.2015. u hotelu Hyatt u Beogradu, s početkom u 9:00 sati.

Kako biste se prijavili za sudelovanje, ljubazno Vas molimo da popunite podatke koji nedostaju:

SUDIONIK

Ime:
Prezime:
Tvrtka (Ustanova / Institucija):
Adresa:
Grad:
Poštanski broj:
Država:
Naziv radnog mjesta:
Telefon/Mobitel:
E-pošta:Kako biste dovršili svoju prijavu, ljubazno molimo da učestvujete u našem istraživanju čije rezultate ćemo predstaviti na događanju:


1. Molimo odaberite i poređajte po važnosti tri Vaša tehnološka prioriteta za 2015. godinu, s tim da bi se na prvom mestu trebao naći po Vama onaj najvažniji, dok će ga potom slediti ostala dva (koristite opciju drag and drop):

Vaša 3 tehnološka prioriteta za 2015. godinu

Tehnološki prioriteti

Analitika i poslovna inteligencija
Infrastruktura i data centar
Cloud Computing
EPM (Enterprise Performance Management) aplikacije
Mobilne tehnologije
Digitalizacija/Digitalni marketing
Sigurnost
Mrežne, glasovne i data komunikacije
Customer relationship/experience
Aplikacije specifične za određenu industriju
Modernizacija postojećih resursa
Poslovne aplikacije