Potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za Centar kompetencija za pametne gradove

Potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za Centar kompetencija za pametne gradove

 

Zagreb, 04. svibnja 2020 – Potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava za projekt Centar kompetencija za pametne gradove u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta  službeno je obilježen njegov  početak.

Ugovor su potpisali ministar Darko Horvat ispred Ministarstva gospodarstva, Tomislav Petric ispred Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te direktorica društva Smart RI d.o.o., prijavitelja projekta, Tina Ragužin.

Centar kompetencija za pametne gradove kreće u projekt vrijedan 149,6 milijuna kuna

Projekt je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera na temelju poziva Podrška razvoju centara kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 149,6 milijuna kuna, od čega 95,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova.

U iduće tri godine, koliko će trajati implementacija projekta, projektni partneri će u suradnji razviti čak 36 inovativnih proizvoda i usluga u području tehnologije pametnih gradova sa značajnim tržišnim potencijalom.

Razvoj proizvoda do razine spremnosti za komercijalizaciju u formatu pilot projekata provodit će se upravo u gradu Rijeci, čime će se doprinijeti razvoju Rijeke kao pametnog grada, a život stanovnika učiniti boljim i udobnijim.

Centar kompetencija (CEKOM) za pametne gradove okuplja 17 trgovačkih društava i tri istraživačko-razvojne institucije, a pored poduzeća Smart RI d.o.o. u vlasništvu Grada Rijeke, kao nositelja projekta i upravitelja konzorcija, ovaj inovacijski klaster čine Sveučilište u Rijeci, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatski Telekom d.d., Combis d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, 3tCable d.o.o., Alarm Automatika d.o.o., Elektrokovina d.o.o., Energo d.o.o., Exevio d.o.o., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, IOLAP Inc., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka promet d.d., Apsolon d.o.o., Smart Sense d.o.o. i SmartIS d.o.o.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat prilikom potpisivanja ugovora naglasio je kako je riječki Centar kompetencija za pametne gradove projekt s visokom dodanom vrijednošću i jedan od onih koji uvelike može pridonijeti razvoju gospodarstva, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini.