Cyber sigurnost kroz 30SEC – novi adut Combisa

Cyber sigurnost kroz 30SEC – novi adut Combisa

 

Combis je predstavio vlastiti centar kompetencija za cyber sigurnost.

Regionalni sistem integrator Combis predstavio je ekspertizu u području sigurnosti i lansirao novu security uslugu 30SEC na online eventu ‘Želite li biti sigurni u virtualnom svijetu’.

“Dugo se već bavimo sigurnošću. No ono što danas radimo je veliki iskorak koji je tržištu itekako potreban. Mijenjamo način na koji tvrtke mogu pristupiti sigurnosti. Da sve strepnje oko sigurnosti prepuste nekome drugome – Combisu. 30SEC usluga obuhvaća sigurnost od A do Ž. Više ne pričamo o pokrivanju ovog ili onog dijela sigurnosti, već o jednoj objedinjenoj usluzi koja pokriva svaki aspekt”, rekao je Goran Car, glavni direktor Combisa.

Combis je ekspertizu u području sigurnosti ojačao velikim ulaganjem u sigurnosni operativni centar kojeg čine vrhunski stručnjaci, ciljano educirani za svaki pojedini segment sigurnosti.

Prema riječim Domagoja Pehara, direktora Sektora za IP komunikacije i sigurnost u Combisu, 30SEC obuhvaća kompletnu brigu o sigurnosnoj opremi, stručnjake koji obavljaju kontinuirani nadzor i alarmiraju o potencijalnim prijetnjama, sve kroz kvalitetno uspostavljane procese komunikacije.  Kako navodi, prednost Combisa je što potrebnu tehnologiju i know-how mogu prilagoditi svim potrebama i željama unutar bilo kojeg radnog okruženja.

Na predstavljanju novog tech aduta Combisa, bilo je riječi o cyber security trendovima te važnosti edukacije, posebice od strane kompanija koje se bave IT sigurnošću.

“Pitanje IT sigurnosti sve je više u fokusu. Razvoj tehnologije, promjene poslovnih navika, ali i epidemiološka situacija koju hakeri jako dobro koriste, stvaraju brojne sigurnosne izazove koji u budućnosti mogu samo dodatno rasti. Od iznimne je važnosti što više govoriti te educirati o sigurnosti. Premda su naša rješenja namijenjena tvrtkama, u fokusu komunikacije je krajnji korisnik, njegovo znanje i osjećaj za sigurnost”, istaknula je Maja Markulin Klarić, direktorica Odjela digitalnih inovacija u Combisu.