Cloud Managed SD-WAN

OPIS USLUGE

 

Tradicionalni IT sustav sastojao se od centraliziranih servisa te se komunikacija (WAN) svodila na povezivanje korisnika na udaljenim lokacijama s centralnom lokacijom.

 

Danas je IT sustav uvelike distribuiran. Dio korporativnih servisa je i dalje centraliziran, no sve veći broj migrira se u javne cloud servise. Također, u visoko digitalizirano doba, poslovanje kompanija jako ovisi o dostupnosti svih potrebnih poslovnih servisa te komunikacija mora omogućiti dostupnost istih. Upravljanje prometom i usmjeravanje prometa više se ne može bazirati na osnovu osnovnih usmjerivačkih protokola, već na osnovu politika koje propisuju potrebnu razinu sigurnosti i korisničkog iskustva.

 

Zbog navedenoga, tradicionalna WAN komunikacija više ne zadovoljava navedene potrebe te je potrebno koristiti novu oblik komunikacije bazirane na softverskom upravljanju – SD-WAN.

 

Combis nudi takav oblik komunikacije svojim korporativnim korisnicima te:

 • svojim iskustvom i stručnošću zajedno sa korisnikom definiramo potrebe
 • sugeriramo najbolje komunikacijsko rješenje
 • nudimo korisniku komunikacijsku infrastrukturu
 • upravljamo tom komunikacijskom infrastrukturom kroz centralni SDN kontroler prema definiranim politikama
 • korisnik ima mogućnost pristupa kroz web preglednik na svoju komunikacijsku uslugu sa pogledom na „zdravlje“ komunikacijske usluge

 

Usluga je bazirana u dva moguća paketa:

Osnovni paket – Predviđeno za korisnike s do 50 lokacija. Korisnik samostalno kroz portal na kontroleru upravlja svojom infrastrukturom.

Napredni paket – Predviđen je za korisnike s više od 50 lokacija. Upravljanje je prepušteno Combisovim stručnjacima koji implementiraju i upravljaju mrežom te uočavaju događaje i proaktivno reagiraju na njih.

KLJUČNE PREDNOSTI USLUGE

 

 • Jednostavno upravljanje i provizioniranje komunikacijske infrastrukture
 • Poboljšano korisničko iskustvo
 • Osiguravanje dostupnosti ključnih servisa „pametnim“ odabirom kvalitete primarne odnosno pričuvne veze ovisno o ispadu ili degradaciji primarne veze
 • Izlaz na Internet prema javnim Cloud servisima odmah na udaljenim lokacijama uz zadržavanje sigurnosnog nivoa, čime se rasterećuju veze prema centralnoj lokaciji te centralne sigurnosne komponente
 • Mogućnost korištenja komunikacijske infrastrukture kao usluga (Opex model)
 • Dostupnost stručnim djelatnicima za potrebu konzultacija o obliku usluge te upravljanje uslugom