ComEnergy

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Europskog fonda za regionalni razvoj.”

 

“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Combis d.o.o. i projektnih partnera ASR grupa d.o.o., Fakultet elektrotehnike i računarstva.”

SmartMetering_brand_150x50
Logo_horizontalni_osnovni_150x50
fer-logo_150x55
asr-grupa-logo_150x46

Projekt

Tvrtka Combis d.o.o., zajedno sa partnerima FER-om i ASR Grupom, 25. kolovoza 2017. godine započela je s provedbom projekta ‘Poboljšanje efikasnosti prerađivačke industrije kroz istraživanje i razvoj inovativnih ICT usluga za povećanje energetske učinkovitosti – ComEnergy’.

 

Projekt je odobren od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, a usmjeren je na istraživanje, razvoj i inovacije u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije unutar proizvodne industrije.

 

Osnovni podaci o projektu

 

Naziv projekta: ‘Poboljšanje efikasnosti prerađivačke industrije kroz istraživanje i razvoj inovativnih ICT usluga za povećanje energetske učinkovitosti – ComEnergy’.

 

Kratki opis projekta: Ovim projektom se žele razviti znatno poboljšane postojeće usluge i novi moduli usluga gdje će se rješavati pitanje sakupljanja, analiziranja i planiranja potrošnje energije u proizvodnji te ostalih parametara koji mogu doprinijeti optimizaciji potrošnje energenata u prerađivačkoj industriji.

 

Ciljevi projekta:

  • Povećanje istraživačko razvojnih kapaciteta prijavitelja i partnera, ulaganjem u nova znanja u području aplikativnog razvoja za energetsku učinkovitost.
  • Razvoj novih usluga za praćenje i analizu energetske potrošnje unutar prerađivačke industrije.

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 14.720.143,86 kuna

EU sufinanciranje projekta: 7.333.330,51 kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 25.08.2017. – 24.08.2020.

 

Europski strukturni i investicijski fondovi

Uvođenjem automatizacije u proizvodnju povećala se količina podataka koja se generira u proizvodnim organizacijama. Proizvodna industrija veliki je potrošač energenata. Pritom se najviše koristi električna energija, ali i značajne količine plina, vode i ostalih energenata, ovisno o potrebama proizvodne organizacije.

U današnje vrijeme razni utjecaji poput klimatskih promjena i smanjenja neobnovljivih izvora energije, podizanja svijesti o potrebi zaštite okoliša te zahtjevi država i nadležnih institucija za smanjenjem potrošnje energije, nameću nužnost pronalaženja rješenja za učinkovitije korištenje energenata u proizvodnji.

Proizvodne organizacije širom svijeta prepoznale su ovaj izazov kao priliku za unaprjeđenje poslovanja, posebice danas kada ubrzani tehnološki razvoj i digitalna transformacija omogućavaju bolje planiranje, praćenje i kontrolu proizvodnog procesa uslijed ranijeg uočavanja odstupanja i/ili kvarova što, u konačnici, rezultira smanjenjem troškova proizvodnje i većom konkurentnošću na tržištu.

Međutim, ostaje izazov kako iz hrpe podataka izvući upravo one koji su menadžmentu potrebni? Kako u pravo vrijeme izvući prave podatke koji prikazuju stvarno stanje cjelokupnog proizvodnog procesa? Combis nudi jednostavan odgovor na ovo pitanje!

Sustav poslovne inteligencije za upravljanje energentima u proizvodnji ComEnergy će osigurati:

Precizne informacije

kontinuiran uvid u stvarno stanje i precizne informacije koje pomažu u donošenju ključnih poslovnih odluka, umjesto pukog oslanjanja na pretpostavke;

Nadzor potrošnje energenata

smanjenje troškova omogućavanjem nadzora potrošnje energenata u realnom vremenu te prepoznavanjem prostora za uštedu;

Optimizaciju potrošnje energenata

optimizaciju potrošnje energenata usvajanjem strategije potrošnje energenta ovisno o dinamici promjene cijena (prebacivanjem velike potrošnje energenta u vrijeme cjenovno povoljnijih tarifa) i planu proizvodnje;

Smanjenje rizika i kvarova

smanjenje rizika i kvarova nadgledanjem i analizom izvještaja u realnom vremenu, što omogućava pravovremeno poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u procesu proizvodnje, počevši od preciznog predviđanja troškova potrošnje energenata pa do prepoznavanja anomalija tijekom industrijskog procesa;

Grafičke prikaze

grafičke prikaze podataka i procesa s ciljem brze identifikacije bilo kakvih odstupanja.

Praćenjem potrošnje energenata kroz sve dijelove proizvodnog procesa u realnom vremenu, moguće je značajno smanjiti troškove proizvodnje i utjecaj na okoliš, a istovremeno povećati proizvodni kapacitet postojećih proizvodnih resursa te se približiti implementaciji ISO 50001 norme. Rješenje će biti moguće integrirati i s ostalim poslovnim sustavima poput ERP/SAP sustava, sustava za naplatu, sustava za upravljanje u proizvodnji (MES, SCADA, HMI, PLC…) i slično. Combisovi stručnjaci rješenje će prilagođavati potrebama svakog pojedinog korisnika.

Automatsko prikupljanje podataka

 

ComEnergy će prikupljati podatke o potrošnji jednog, nekoliko ili svih energenata (vode, električne energije, plina, pare, zraka) s mjernih uređaja, no može prikupljati i podatke o sirovinama, vrstama proizvoda, temperaturama, tlakovima, protocima itd. Karakterizira ga velika propusnost podataka i skalabilnost. Podržavat će veći broj protokola za povezivanje s mjernim uređajima (mBus, OPC, Modbus, TCP/IP, Profinet, Profibus, Ethenet/IP, SNMP…), kao i prikupljanje podataka iz raznih izvora (baze podataka, Excel…) te omogućavati različite pripreme mjernih signala s ciljem dobivanja vremenski i vrijednosno usporedivih podataka u cijelom proizvodnom procesu.

Automatsko alarmiranje i izvještavanje

Prikaz analiziranih podataka i rezultata će biti omogućen kroz niz predefiniranih izvještaja i/ili izvještaja kreiranih prema potrebama i zahtjevima korisnika. Prilikom kreiranja izvještaja, Combisovi stručnjaci vode brigu o ovlaštenjima i ulogama korisnika. Predefinirani izvještaji omogućuju zbirni prikaz potrošnje energenata prema grupama, tj. mjernim mjestima, a kreiraju se automatski na dnevnoj, tjednoj i/ili mjesečnoj razini, u standardnim formatima (Excel, PDF, CSV…). U slučaju iznimnih odnosno nepredviđenih situacija ili problema u proizvodnji, sustav će u realnom vremenu slati obavijest putem definiranih komunikacijskih kanala (e-mail, telefon, SMS…). Korisnik sam definira slučajeve za slanje obavijesti.

Rješenje je predviđeno za:

 

  • nadgledanje jednog ili više energenata u proizvodnji, uz mogućnost praćenja ključnih parametara proizvodnog procesa (OEE, KPI…) te procjenu buduće potrošnje;
  • praćenje potrošnje energenata u skladištima (omogućen je centraliziran prikaz potrošnje po svim objektima na različitim lokacijama);
  • praćenje kvarova i gubitaka u transportu/distribuciji energenta;
  • prikupljanje podataka u proizvodnji obnovljivih izvora energije te omogućavanje procjene efikasnosti pojedinih jedinica (solarnih panela, vjetroelektrana).

Kontakti

Marija Stojčević (Član nadzornog odbora – Combis d.o.o.)

Roman Malarić (Član nadzornog odbora – FER)

Robert Rac (Član nadzornog odbora – ASR Group d.o.o.)

Ante Kedžo (Voditelj projekta – Combis d.o.o.)

Tamara Rožić (Stručnjak za digitalne medije – Combis d.o.o.)

Novosti