English (United Kingdom)


Home Rješenja i usluge Po vrsti Aplikativna rješenja ComCRM – Upravljanje poslovnim odnosom
Ispis PDF

ComCRM – Upravljanje poslovnim odnosom

Jednako kao što je nama u COMBISu korisnik uvijek na prvome mjestu, tako i našim korisnicima odnos s njihovim korisnicima zauzima sâm vrh poslovnih prioriteta. Nije uvijek jednostavno posvetiti se svakom korisniku, a danas, za postizanje poslovnog uspjeha na sve konkurentnijem tržištu, imperativ je stvoriti, ali i održati zadovoljnog korisnika.

Kako bi pomogao svojim korisnicima da i sami imaju što zadovoljnije korisnike, COMBIS je razvio rješenje ComCRM – Upravljanje poslovnim odnosom. Ovo rješenje poboljšava odnos tvrtke i korisnika na način da pomaže prodajnom osoblju praćenje svih poslovnih kontakata s korisnikom te daje podatke koji služe kao ključ za donošenje kvalitetnih odluka.

ComCRM omogućuje svakodnevno bilježenje svakog vida komunikacije s korisnikom, planiranje pojedinačne prodaje i kampanja te praćenje njihove uspješnosti. Kako bi se što bolje upoznao korisnik te lakše odredio njegov status, ComCRM pruža uvid u korisnikov doprinos neto prihodu tvrtke te strukturu ostvarenog neto prihoda po vrstama proizvoda do razine partije svake transakcije, s mogućnošću usporedbe s prošlim godinama. Na taj način prodajno osoblje raspolaže informacijama o utjecaju cijene ponuđenog proizvoda na profitabilnost korisnika, što osigurava poboljšanje pregovaračkih mogućnosti.

Prikupljanje i objedinjavanje podataka o korisniku služi za izradu izvješća i sl., što oslobađa vrijeme prodajnom osoblju za obavljanje prodajnih aktivnosti, unaprijed obavještava voditelja o nepodmirenim dospjelim obvezama, o dospijeću obveza, blokadama računa i drugo. Na taj se način omogućuje kvalitetan nadzor korisnika te lakše planiranje prodajnih aktivnosti.

Pomoću ComCRM-a, korisniku je omogućeno strateško planiranje prodaje za sljedeću godinu po proizvodima, po korisnicima te po organizacijskom nivou - od pojedinih sektora pa do voditelja.

Jedna od najvažnijih mogućnosti aplikacije jest i usporedba ostvarenog prihoda s planom, što služi kao podloga za ocjenu uspješnosti voditelja poslovnog odnosa i pojedinih organizacijskih dijelova - područja koje je vrlo zahtjevno pratiti i vrednovati.

COMBIS je rješenje i dodatno nadogradio, proširivši primjenu s poslovnih korisnika i na segment građanstva, odnosno na sve korisnike pojedine institucije. ComCRM tako objedinjuje sve podatke o korisnicima budući da jedinstven operativni sustav za upravljanje poslovnim odnosom omogućava svim djelatnicima tvrtke pristup integriranoj i unificiranoj bazi podataka o svakom pojedinom korisniku.

Svi podaci o svakom korisniku su dostupni na jednom mjestu, bez obzira na vrijeme i mjesto gdje su nastali. Sustav tako omogućuje potpuno individualan i personaliziran pristup korisniku što osigurava zadržavanje postojećih te pojednostavljuje selekciju i klasifikaciju budućih korisnika.

ComCRM rješenje je portalna aplikacija koja omogućava jednostavnu integraciju s ostalim sustavima tvrtke, a dodatna prednost je mogućnost razvijanja rješenja prema specifičnim potrebama i zahtjevima pojedine tvrtke. Ovo intuitivno, ergonomski oblikovano i samim time jednostavno upravljivo rješenje, namijenjeno je svim srednjim i velikim tvrtkama koje imaju potrebu sustavnog praćenja poslovnog odnosa s korisnicima te planiranja i automatizacije prodaje.

Zadovoljstvo korisnika je imperativ uspješnog poslovanja. Približavanje njihovim potrebama i željama ključan je preduvjet za postizanje poslovnih ciljeva. Implementacijom ComCRM sustava tvrtka je u mogućnosti iznimno unaprijediti i učvrstiti odnos s korisnicima, a objedinjeni podaci služe i kao ključ za donošenje kvalitetnih odluka, što, u konačnici, omogućava i bolje poslovne rezultate.


Referenca

  • Zagrebačka banka d.d.

 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test