English (United Kingdom)


Ispis PDF

Sustavi sigurnosne i arhivske pohrane podataka

Današnji ICT sustavi sve veće probleme imaju s povećanjem količine podataka, rastućom potrebom za, u mnogim slučajevima, neprekidnom dostupnosti sustava, povećanjem količine servisa dostupnih krajnjem korisniku te ostalim potrebama koje se u konačnici daju svesti pod zajednički nazivnik – radi se o sve većim zahtjevima za potpunom i dugotrajnom zaštitom podataka.

Sustavi za sigurnosnu pohranu podataka su danas postali obaveza ne samo pravnim osobama, već je taj trend vidljiv i kod fizičkih osoba. Međutim, tehnologije i načini upotrebe tih tehnologija su sve složeniji i tehničko-tehnološki kompleksniji. Vrijeme koje te procedure imaju na raspolaganju je sve manje, količina podataka sve veća, a važnost istih u današnjem poslovnom okruženju gotovo nemjerljiva. Samim time postoji potreba implementacija takvih tehnoloških rješenja koja će zadovoljiti sve aspekte neophodne korisniku, osigurati pouzdanu i dugotrajnu zaštitu na prihvatljiv način te imati mogućnost rasta u skladu s korisničkim zahtjevima i infrastrukturom koju posjeduje. Uz to, upotrebom sustava za arhiviranje podataka moguće je dugoročnije i sigurnije pohranjivanje podataka starijih datuma na sporijim medijima te ušteda na primarnim i skupljim sustavima.

Heterogenost današnjih poslovnih okruženja ne ostavlja previše prostora pokušajima implementacija neprovjerenih ili tehnološki zastarjelih rješenja. Potrebno je odlučiti se za jedinstveno, cjelovito i nadasve pouzdano rješenje koje bi trebalo imati neke od sljedećih karakteristika:

 • Jedinstveni sustav upravljanja i nadzora, s mogućnošću zaštite samog sustava za pohranu podataka i brzog povrata u ispravno stanje u slučaju kvara ili nesreće,
 • Postojanje agenata i modula za sve vrste operacijskih sustava, aplikativnih rješenja, baza podataka i ostalih elemenata ICT sustava kako bi se pohrana podataka mogla izvesti bez prekida rada produkcije (on line backup),
 • Deduplikacijske karakteristike, upotrebom deduplikacije na izvoru (poslužiteljima koji se štite) i na krajnjoj točci (diskovnom sustavu, jedinicama magnetske trake itd.),
 • Mogućnost spremanja podataka na različite medije (diskovni sustavi, fizičke i virtualne jedinice traka, mrežni diskovi itd.),
 • Poželjna upotreba sustava za pohranu bez opterećenja lokalne računalne mreže (LAN – free backup),
 • Mogućnost implementacije sustava za oporavak od katastrofe (DR – Disaster Recovery),
 • Jednostavna mogućnost provjere ispravnosti sustava za pohranu (tzv. test restore),
 • Mogućnost arhiviranja podataka iz različitih izvora (datotečni sustavi, baze podataka, elektronička pošta itd.),
 • Prihvatljiva cijena i održavanje na dugoročnoj razini.

COMBIS primjenjuje nekoliko vrsta sustava za pohranu podataka, kako softverski (različiti sustavi za pohranu podataka), tako i hardverski (sve vrste fizičkih i virtualnih jedinica magnetske trake, diskovnih sustava itd.). Neki od sustava za sigurnosnu i arhivsku pohranu podataka koje COMBIS može ponuditi su:

 • CommVault Simpana, u svijetu sve češći i po Gartneru jedan od najboljih sustava koji dobiva sve veću prisutnost na našem tržištu,
 • IBM Tivoli Storage Manager, standardno nezaobilazno rješenje većih ICT sustava,
 • Microsoft Data Protection Manager, relativno nov ali pouzdan i prilagodljiv sustav posebno prikladan za upotrebu novijih ICT tehnologija temeljenih na MS proizvodima,
 • EMC, Symantec, NetApp i drugi kako softverski tako i hardverski sustavi, te sve veća međusobna integracija tih sustava.

Implementacijom sustava za sigurnosnu i arhivsku pohranu podataka te standardizacijom načina implementacije istih, COMBIS je već godinama pouzdan partner.
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test