English (United Kingdom)


Ispis PDF

Projektiranje - SOA (Service Oriented Architecture)

Kako bi došlo do ujednačavanja poslovnih procesa na svim razinama, ICT mora biti dorastao izazovu integriranja različitih aplikativnih rješenja.

COMBIS u poslovanje uvodi arhitekturu SOA kao koncept koji omogućuje jednostavniju i bržu integraciju postojećih aplikativnih rješenja, što predstavlja ključni faktor uspjeha upravo pri implementaciji složenih sustava. Važno je reći da su sva rješenja COMBISa modularna i fleksibilna te prate postojeće poslovne procese unutar tvrtke korisnika. Drugim riječima, kako se mijenjaju poslovni procesi, tako se mijenjaju i rješenja i aplikacije koje ih podržavaju. Ovo je osobito važno u sve učestalijim procesima spajanja i akvizicija, gdje je potrebno konsolidirati postojeće aplikacije i sustave s novima i obratno.

Metodologija projektiranja složenih softverskih sustava, koja se primjenjuje u COMBISu, zasniva se na najsuvremenijim trendovima u svjetskoj ICT industriji. Kako bi osigurao visoku razinu kvalitete i uspješnosti projekata, COMBIS primjenjuje elemente Rational Unified Proces (RUP). Prednost RUP metodologije jest u iterativnom razvoju (Iterative Development), odnosno isporuci sustava u više faza. Ovom metodom postiže se smanjenje tehnoloških i poslovnih rizika projekta, a korisniku se pruža mogućnost ranog uvida u izgled konačnog sustava što, u konačnici, rezultira minimiziranjem odstupanja od korisnikovih očekivanja.


Primjenom SOA pristupa postiže se:

  • mogućnost brzog razvoja novih aplikacija, a time i brzog odgovora na nove i promijenjene zahtjeve poslovnog okruženja;
  • očuvanje postojeće investicije integracijom postojećih aplikacija i sastavljanjem novih aplikacija od elemenata postojećih te
  • optimalno upravljanje resursima IT sustava.
 
Vrh stranice
www.combis.rs prijava test