Kontrola pristupa podacima (Baze podataka, sharepoint, fileshare)

Kontrola pristupa dio je sigurnosne politike koji je prisutan u gotovo svakom štićenom sustavu pa tako i u računalnim sustavima (mrežama). U računalnim sustavima kontrola pristupa se ostvaraje kroz tri koraka: Autentikaciju (potvrda digitalnog identiteta), Autorizaciju (dodjela prava na resurse) i Accounting (praćenje aktivnosti, pristupa resursima itd). Kako bi pravila kontrole pristupa bila konzistentna na razini cijele mreže te kako bi se omogućilo jednostavnije upravljanje postojećim politikama, ali i kreiranje novih politika, koriste se centralizirani sustavi za kontrolu pristupa mrežnim resursima. Korištenjem NAC (Network Access Control) sustava, uz samu kontrolu pristupa, moguće je postaviti i dodatna ograničenja i pravila prilikom pristupanja mrežnim resursima.

Poslujemo s više od 500 zadovoljnih korisnika.
Postanite i Vi dio naše obitelji.