Pronađite ManageMyOperations paket koji odgovara upravo vašem poslovanju!

ManageMyOperations dolazi u četiri moguća paketa, ovisno o modulima koje obuhvaća. Paketi su formirani prema korisničkim potrebama, a ovisno o opsegu poslovanja, kompleksnosti poslovnih procesa i izazovima poslovnog okruženja. Iskrojite paket po vašoj mjeri

ManageMyOperations L1

ManageMyOperations L1 je core“ paket ManageMyOperations rješenja te obuhvaća sljedeće module: 

Matični podaci i upravljanje aplikacijom Modul omogućuje korisniku upravljanje katalozima servisa i šifrarnicima ManageMyOperations sustava, povezivanje servisnog kataloga klijenta sa servisnim katalogom ugovaratelja, upravljanje geo-strukturama i konfiguraciju poslovnih procesa.  

 

Katalozi servisa uključuju: 

 

 • stavke rada, 
 • stavke materijala, 
 • strojeve i alate za izvršenje, 
 • kompetencije, 
 • norme, 
 • regulativu, 
 • ključne pokazatelje kvalitete. 

                          

Upravljanje partnerima i ugovorima – Modul sadrži detaljnu evidenciju vanjskih dobavljača i ugovora između investitora i izvođača s opisom komercijalnih uvjeta i kvalitete. Ovaj modul uključuje i praćenje statusa ugovora i kvalitete izvođača i dobavljača, sve u realnom vremenu. 

 

Upravljanje operativnim zadacima – Modul koji obuhvaća planiranje, organizaciju, izvršenje i kontrolu poslovnih procesaModul je podijeljen na četiri jedinice: 

 

 • Zahtjevi – Uključuje podršku za upravljanje zahtjevima ili incidentima prijavljenim od strane korisnika u realnom vremenu.  
 • Radni nalozi – Uključuje upravljanje angažmanom vanjskih i/ili internih resursa na realizaciji usluga.  
 • Zadaci  Omogućuje praćenje zadataka prije, tijekom i nakon izvršenja usluga te kontrolu rokova i kvalitete u realnom vremenu. Također, podržava alokaciju imovine količinski i po serijskim brojevima. 
 • Upravljanje opterećenjima, kvalitetom i učinkom – Uključuje operativno upravljanje izvršenjem zadataka i usluga u realnom vremenu. 

 

Korisničkportali – ManageMyOperations ima korisničportale namijenjene partnerima kupca čime osigurava transparentnosti i ubrzava procese prijave incidenata i izvješćivanja.  

Svaki partner (kupac, podugovarač,…) može zatražiti pristup portalu na kojemu ima uvid u vlastite prijave i statuse njihovog izvršenja. Vlasnik sustava („kupac“) samostalno određuje koje informacije prikazuje na portalu. 

Korisnički je portal povezan s mobilnom aplikacijom s kojom se sinkronizira u realnom vremenu osiguravajući točnost i pravovremenost svih informacija. 

                                        

Mobilna aplikacija  – ManageMyOperations uključuje i mobilnu aplikaciju koja je namijenjena svim korisnicima rješenja – voditeljima, supervizorima, menadžmentu te zaposlenicima, ali i partnerima korisnika. Mobilna aplikacija prikazuje jednake informacije kao i web-portal, a omogućuje preglede radnih naloga u mapi, kalendaru i listamaPomoću mobilne aplikacije korisnik ManageMyOperations sustava upravalja  radnim nalozima, skladištem i logistikom, pregledava učinkovitosti djelatnika i timova, financijsku učinkovitost i bonusa djelatnika. Dodatno omogućavauje  grupiranje radnih naloga prema timovima i projektnim grupama. Komunikacija između djelatnika, voditelja i supervizora je podržana kroz chat i opcije komentara. 

U mobilnu je aplikaciju integrirano potpisno rješenje koje može uključivati certificirane potpise ukoliko korisnik to želi. 

ManageMyOperations L2

Paket ManageMyOperations L2 obuhvaća sljedeće module: 

 

ManageMyOperations L1 & 

 

Skladišno poslovanje i logistika  Modul omogućuje upravljanje operativnim poslovanjem skladišta i upravljanje logističkim operacijama organizacije. ManageMyOperations daje podršku operativnom praćenju životnog vijeka materijala i opreme od nabave i prvog ulaza na skladište do ugradnje, odnosno zbrinjavanja i otpisa iste.  

 

Modul uključuje: 

 

 • Dinamičko praćenje tijeka robe i materijala bez potrebe za dodatnom administracijom 
 • Upravljanje zalihama i stanjem materijala 
 • Popis vrsta zaliha – Omogućuje unos kupljenog materijala, isporučenog materijala, demontiranog materijala, materijala u tranzitu, materijala za zbrinjavanje, popravljenog materijala, posuđenog materijala te materijala vlastite proizvodnje.  
 • Operativno upravljanje tijekom materijala  operativno praćenje tijeka materijala od ulaza na skladište do ugradnje, demontaže i zbrinjavanja. 
 • Predviđanje potreba za materijalom – predviđanje potrebnog materijala potrebnog za izvršenje budućih isporuka. 
 • Inteligentnu i automatiziranu popunu skladišta – automatska ili manualna popuna na temelju plana proizvodnje, održavanja, isporuke i instalacija. 

 

Upravljanje imovinom – Modul “Upravljanje imovinom” omogućuje upravljanje životnim tijekom i održavanjem imovine organizacije.  

 

Modul uključuje: 

 

 • Upravljanje operativnom imovinom – predstavlja podršku za dinamičko upravljanje i praćenje statusa i stanja imovine prema lokaciji, kvaliteti, serijskom broju, inventurnom broju, statusu, stanju, jamstvu i planiranom održavanju za različite tipove imovine: 
 • Imovina na kojoj se izvršava radni nalog, 
 • Imovina koja je potrebna za izvršenje usluge (alati, mjerni instrumenti, strojevi, računala, licence, certifikati), 
 • Privremena imovina potrebna za izvršenje usluge (vozila, strojevi, itd.). 
 • Preventivno održavanje imovine – omogućuje podršku preventivnom održavanju imovine. 
 • Prediktivno održavanje imovine – planiranje i organizaciju redovnog i preventivnog održavanja. 
 • Klasifikaciju imovine i njene strukture do neograničene dubine – klasifikacija i grupiranje imovine prema vlasništvu, vrsti, tipu, statusu i specifičnim atributima imovine. 
 • Praćenje jamstava, kvalitete, dostupnosti, ispravnosti i iskoristivosti alata i strojeva 
 • Praćenje povećanje vrijednosti imovine i ažuriranje ERP sustava u ovisnosti čija je imovina 
 • Service Desk podrška za korektivno održavanje i zahtjeve 
 • Aktiviranje i deaktiviranje imovine koristeći radne naloge 

ManageMyOperations L3

Paket ManageMyOperations L3 obuhvaća sljedeće module: 

 

ManageMyOperations L1L2 & 

 

Financijsko planiranje, priprema i obračuni – Modul sadrži funkcionalnosti za podršku financijskom planiranju, upravljanju financijskom operativom te funkcionalnosti za financijsko praćenje realizacije i vrijednosti imovine. 

 

Modul uključuje: 

 

 • Operativni financijski management  uključuje: narudžbenice, korisničke zahtjeve, partnerske zahtjeve, obračune radnih naloga, primke; 
 • Podršku planiranju i izvršenju budžeta – omogućuje planiranje i praćenje realizacije troškova i prihoda u realnom vremenu; 
 • Projekte – podrška za upravljanje ciljevima, opsegom, vremenom, ključnim isporukama i financijskim okvirima projekata; 
 • Imovinu – omogućuje financijsko praćenje, umanjenje i uvećanje vrijednosti, otpis i zbrinjavanje imovine; 
 • Predviđanja  – podrška planiranju (do mjesec dana) s podrškom za rezervaciju i/ili alokaciju resursa (ljudskih, materijalnih i imovinskih), 
 • Podršku obračunu plaća 

ManageMyOperations L4

Paket ManageMyOperations L4 obuhvaća sljedeće module: 

 

ManageMyOperations L1L2L3 &   

 

Upravljanje kapacitetima i opterećenjem  Modul omogućuje upravljanje i optimizaciju raspoloživim resursima koristeći funkcionalnosti za: 

 

 • Upravljanje raspoloživošću – uključuje pretraživanje raspoloživih ljudskih resursa po zadanim kriterijima, dinamičku rezervaciju raspoloživih resursa te upravljanje kriterijima dostupnosti ljudskih resursa, opreme, strojeva i alata. 
 • Upravljanje izvedbom  uključuje pretraživanje raspoloživih ljudskih resursa po zadanim kriterijima, dinamičko ad-hoc angažiranje dodatnih resursa te alokacija raspoloživih resursa u skladu s opterećenjem. 
 • Upravljanje učinkom  omogućuje upravljanje radnim vremenom, kompetencijama, učinkovitošću i produktivnošću svih resursa. 
 • Obavijesti i eskalacije – predstavlja podršku za definiranje i postavljanje alarma i obavijesti vezanih uz resurse. 

                       

Napredna analitika i poslovna inteligencija – modul koji uključuje napredno i egzaktno predviđanje za sve elemente uključene u ManageMyOperations sustav. Sadrži: 

 

 • Sintetički Key Performance Indicator (KPI) – omogućuje praćenje sintetičkih pokazatelja radi postizanja optimalnih učinaka. 
 • Napredna analitika – obuhvaća Lean Six Sigma statistički model za unaprjeđenje procesa i učinkovitosti, EBITDA margin contribution metodu za izračun profitabilnosti organizacijskih jedinica i grupe procesa (podrška za outsourcing i insourcing). 
 • Prediktivni modeli za povećanje produktivnosti i smanjenje troškova – uključuje automatizirano prepoznavanje glavnih uzroka neučinkovitosti i prekomjernog troška te kreiranje prijedloga korektivnih mjera u organizaciji s ciljem smanjenja troškova. 

Cjenovni modeli ManageMyOperations rješenja

ManageMyOperations sustav je dostupan kao:

 

 • Licenca (Enterprise Perpetual License) odabrane verzije sustava (L1 – L4) ili

 

 • Pretplata (Subscription) koja uključuje naknadu za korištenje funkcionalnosti odabrane verzije sustava L1 – L4 (fiksni dio cijene), naknadu za korištenje (Usage Fee, varijabilni dio cijene) prema broju transakcija (otvorenih radnih naloga) i broju evidentiranih zaposlenika u sustavu. SA (Software Assurance) je uključen u pretplatu.

*Trošak implementacije i integracije se određuje na temelju SOW (Statement of Work) procjene i uključuje stvarni angažman stručnjaka Combisa na poslovima implementacije i integracije.

**Trošak održavanja uključuje održavanje funkcionalnosti softvera (Software Assurance) i SLA (Service Level Agreement) održavanja.

*** Ukoliko se korisnik odluči na korištenje ManageMyOperations© sustava u oblaku (Cloud), svi potencijalni troškovi potrebne IT infrastrukture su uračunati u cijenu.

Želite li saznati više o ovoj usluzi?

Kontaktirajte nas za više informacija.

Zašto Combis

 

Jer smo high-tech kompanija koja rješava sve ICT izazove na kvalitetan i pouzdan način, stavljajući korisnika uvijek na prvo mjesto. Jer konzultiramo, kreiramo, implementiramo, integriramo i educiramo. Jer smo fokusirani na moderna ispisna, mrežna i sigurnosna rješenja, ali i tehnologiju za digitalnu transformaciju kompanija, kao što su Cloud i Big Data platforme i Internet stvari. Jer smo vodeći pružatelj IT usluga u Hrvatskoj i jedan od vodećih pružatelja usluga u regiji, prema istraživanju IDC Adriatics. Jer potičemo inovacije. Jer ste uz Combis uvijek korak ispred svoje konkurencije!