Opće informacije

Opće informacije

Combis, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o.

Radnička cesta 21,
10000 Zagreb,
Republika Hrvatska

 

Telefon: +385 (0) 1 3651 222

Faks: +385 (0) 1 3651 251

E-mail: combis@combis.hr

MB: 3609103

OIB: 91678676896

PDV ID: HR91678676896

 

Combis d.o.o. upisan je u trgovački registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS): 060090126

Temeljni kapital tvrtke: 64.943.900,00 kn, uplaćen u cijelosti.

 

Uprava:

Goran Car, član Uprave i glavni direktor Combisa

Poslovna banka

Zagrebačka banka d.d., Zagreb

IBAN: HR8723600001101227582 / SWIFT: ZABAHR2X

Gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi (NOJN):

 

  1. Hrvatski telekom d.d.
  2. HT holding d.o.o.
  3. Aerodrom Brač d.o.o.
  4. E-tours d.o.o.
  5. HT produkcija d.o.o.
  6. Iskon internet d.d.
  7. KDS d.o.o.
  8. Tehnološki centar Split d.o.o.
  9. Trgovački obrt “Leon”