Vaučer za strategiju digitalne transformacije

SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE ZA PODUZETNIKE

 

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije poduzeća (Microsoft Office 365, CRM, DMS, aplikacija za Call centar) – bespovratna sredstva u iznosu od 76.000 kn po tvrtci

CILJKrajnji cilj je izrada tehničkog rješenja i specifikacije te arhitekture budućih ICT sustava tvrtke s kojim će poduzetnik moći financirati implementaciju sustava svojim ili EU sredstvima (bespovratna sredstva za digitalizaciju u vrijednosti od 750.000 kn).

Projektom se financira digitalizacija poslovnih procesa i uvođenje udaljenog radnog mjesta (npr. rad od kuće), izrada strategije planskog uvođenja Office 365 alata, CRM, DMS, aplikacije za Call centar i/ili uspostava sustava za elektronsko zaprimanje i evidenciju korisničkih zahtjeva.

 

Primarni cilj je analiza stanja i potreba u kompaniji kako bi se uspostavilo što učinkovitije korištenje dostupnih alata i licenci: – podizanje angažmana zaposlenika
– učinkovitije upravljanje kupcima
– digitalno kolanje dokumenata
– uspostava digitalnog komunikacijskog kanala za upravljanje korisničkim zahtjevima i komunikacijom s kupcima
– priprema za obuku zaposlenika na konkretnim implementiranim procesima

ZAŠTO VAUČER?Digitalno društvo i aktualni trendovi u poslovanju posljedično generiraju sve veću količinu sadržaja (dokumenata, procesa…) u kompaniji, uz povećanje obujma kolaboracije i disperzije znanja unutar kompanije te u komunikaciji s kupcima.

 

Da bi se navedenim izazovima upravljalo efikasno, potrebno je uvesti standardizaciju kolaboracije, procesa, sadržaja i komunikacije na razini cijele kompanije te prema kupcima što je ujedno predmet ove ponude.

 

Projektom će se analizirati:
– aktivnosti i procedure koje čine poslovanje organizacije kako bi se optimizirali poslovni procesi
– potrebe zaposlenika u svakodnevnom radu s dokumentima, informacijama, načini kolaboracije među djelatnicima, analiza i standardizacija komunikacijske mreže timova/poslovnih jedinica i internih procesa u kolaboraciji
– definiranje ključnih sudionika i uloga, odabir primjerenih procesa i tehnologija
– izrada tehničke i sadržajne pripreme za implementaciju novih alata usmjerena na procese i na tehnologije.

Adekvatnim iskorištavanjem potencijala dostupnih alata i sustava poduzeće će postići digitalnu zrelost što će direktno utjecati kako na zadovoljstvo zaposlenika i kupaca tako i na tržišnu konkurentnost.

ŠTO DOBIVATE S VAUČEROM ZA DIGITALNI MARKETING?
 • Strategiju korištenja digitalnih alata i sustava (koji alat ili sustav će se kada koristiti)
 • Uspostavu standardiziranih procesa
 • Tehničku specifikaciju za prijavu na EU bespovratna sredstva za digitalizaciju
 • Promotivnu kampanju o novim alatima i benefitima za djelatnike
 • Edukacijski paket za djelatnike (online webinari, digitalni materijali) o novim alatima za rad
PONUDA
 • Izrada strategije uvođenja alata i sustava za upravljanje poslovnim procesima: pregled trenutnog stanja, analiza potreba i zahtjeva korisnika (timova/odjela i organizacije), izrada plana provedbe implementacije alata i sustava, izrada komunikacijskog plana, definiranje edukacijskog plana
 • Tehnička i sadržajna prilagodba alata: prilagodba organizacijskih postavki, definiranje relevantnog sadržaja, procesa i tema koje se prebacuju na nove alate (kroz radionice s ključnim korisnicima), kreiranje produkcijske okoline (timovi na Teamsu, Intranet na SharePointu, planovi aktivnosti (hodogrami, liste,…)
 • Promotivne aktivnosti o novim alatima: predlošci informativnih e-mailova, infografike o novim alatima, brzi vodiči korištenja, stranica na Intranetu sa sadržajem o novim alatima i scenarijima korištenja
 • Edukacijske aktivnosti: upute za korištenje alata, edukacija vlasnika procesa kroz radionice o upravljanju alatima, edukacija zaposlenika kroz online webinare o novim alatima i najboljim praksama korištenja
BUDŽETVrijednost 76.000 kn

Za više informacija kontaktirajte nas s povjerenjem!

Vaučeri za digitalizaciju

 

Vaučeri služe kao potpora za digitalizaciju poslovnih modela poduzeća. Vaučeri omogućuju pristup specifičnim uslugama u području digitalizacije i digitalne transformacije s ciljem razvoja inovativnih projekata. Jedna tvrtka može iskoristiti dva od četiri ponuđenih vaučera i na taj način značajno unaprijediti svoje poslovanje. 

 

Svaki vaučer može kombinirati više usluga vezanih uz digitalizaciju poduzeća što je detaljno opisano u uslugama. 

 • Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga(150.000 kn/korisnik)

 • Ovaj vaučer je izvrsna prilika da svoje poslovanje dignete na višu razinu i osuvremenite proizvodne pogone pametnim uslugama (Industry 4.0, Internet Of Things, Big Data…)

   


   

  Za više informacija kontaktirajte nas s povjerenjem!
  eu_fondovi@t.ht.hr

 • Vaučer za strategiju digitalne transformacije(76.000 kn/korisnik)

 • Saznajte kako uz pomoć bespovratnih sredstava možete digitalizirati i unaprijediti svoje poslovanje – omogućite svojim zaposlenicima da uz pomoć digitalnih alata (Microsoft Office 365, CRM, DMS…) svoj posao obavljaju jednostavnije, ali istodobno i učinkovitije i sigurnije. Bilo da rade iz ureda ili iz udobnosti vlastitog doma.

   


   

  Za više informacija kontaktirajte nas s povjerenjem!
  eu_fondovi@t.ht.hr

Grantovi – bespovratne potpore za digitalizaciju

 

Grantovi će financijski poduprijeti uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kao i digitalnu transformaciju MSP-a. Ovim sredstvima omogućit će se povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

 

Grant za digitalizaciju (750.000 kn/korisnik)

 

Prihvatljivo: oprema, softver, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga te dodatni režijski troškovi i ostali izdaci.  

 

Korištenjem usluga ponuđenim u vaučeru za strategiju digitalne transformacije MSP može pripremiti detaljno istraživanje potreba digitalizacije poduzeća dok samu implementaciju digitalne transformacije može sufinancirati putem granta.